Concordans van huisnummers per wijk naar huisnummers per straat in Paramaribo

door dr. Henk Muntjewerff, Breda.

 

Historici, genealogen, architecten en al wie zich bezighoud met huizenonderzoek in de binnenstad van Paramaribo komt voor de vraag te staan: welk huis wordt met dit wijknummer bedoeld? Om dit te kunnen beantwoorden moet je over een omnummering tabel beschikken. Met de hier gepresenteerde concordans wordt daaraan voldaan.

 

De historie van de nummering van erven en huizen wordt beschreven.

 

Een stratenlijst geeft overzicht van alle historische straatnamen in Paramaribo en hun oorsprong.

 

Verantwoording wordt afgelegd over de totstandkoming van deze concordans.

 

Het hoe en waarom van de huurwaarde registers wordt uit de doeken gedaan.

 

Een overzicht van alle huis en erf eigenaren van Paramaribo is daar uit samengesteld: Wijk 1782, 1807-1816, Oude Wijk 1817-1832 en Nieuwe Wijk 1832-1837.

 

Een begin is gemaakt met een overzicht van transport akten van huizen en erven.

 

Enkele door mij vervaardigde huizendossiers zijn als extra toegevoegd.

 

De bronnen geven een overzicht per categorie en waar mogelijk een directe link naar de scans.

 

Onder kaartbeeld links naar historische en actuele plattegronden van het centrum van Paramaribo.

 

De concordans is niet foutloos of volledig, simpelweg omdat de gebruikte bronnen dat niet zijn. Wie aanvullingen of correcties heeft, wordt dan ook aangemoedigd van het reactieformulier gebruik te maken.