Wijk (W) in gebruik van 1782 tot 1817

Nog geen concordans mogelijk, zie voor huisnummers bij huurwaarde 1782 en 1812.