Kaartbeeld

door dr. Henk Muntjewerff, Breda.

 

Kadastrale kaart van Paramaribo geprojecteerd op luchtfoto en Google map.

https://www.miglis.sr/percelenonline/

 

vul straatnaam in Centrum Paramaribo in.

De basemap geeft preciezere locaties weer dan googlemap.

Het perceelnummer is gelijk aan het Nieuwe Wijk nummer uit 1885.

Klik op perceel voor meer informatie, zoals oppervlakte en wijk letter.

 

 

Satelietfoto en stratenplan Paramaribo

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=a2e7c99be14d421abac4f002d6c301f5&center=-55.1552,5.8272&level=18

Doorklikken op satelietfoto geeft haarscherp beeld.

 

 

Topografische kaart van Suriname, Paramaribo, 1916-1917.

 

Figuratieve plattegrond van Paramaribo, Meyer, 1885, blad 74 t/m 82.

 

Kaart van Suriname blad 6, naar opmetingen in 1860-1879, Cateau van Rosevelt, 1882.

Kaart van Suriname blad 7, naar opmetingen in 1860-1879, Cateau van Rosevelt, 1882.

 

Plan van Paramaribo, Spanier, 1853.

 

Plattegrond van Paramaribo, met ingekleurd verbrand gebied 1821, Veldkamp, 1821.

 

Plattegrond van de stad Paramaribo, Hiemcke, 1804. Gepubliceerd in Surinaamsche Almanak 1821.

Met verbrandde stadsdeel ingekleurd.

 

Nieuwe speciaalkaart van de colonie Suriname, Moseberg, 1801.

Plan de la Ville de Paramaribo, 1780. [KB]

 

Schetskaarten Nieuwe Uitleg, 18de eeuw

Plan van de voorstad Combé rechterhand, 66 erven, Hiemcke, 1796 [Nationaal Archief]

Plan van de nieuwe uitleg van Paramaribo, Lieftinck, 1769. [Nationaal archief, NL-HaNA_4.VEL_1714]

Plan van de nieuwe uitleg van Paramaribo, vervolg, Lieftinck, 1771. [Nationaal Archief,NL-HaNA_4.VEL_1715]

Schetskaart van de Verdeelinge der erven voor het Vrije Corps, Lieftinck, 1772. [Nationaal Archief,NL-HaNA_4.VEL_1716]

 

Landkaart van de volkplantingen Suriname en Berbice, Tirion, 1758-1767.

 

Kaart van Paramaribo, Tirion, 1737.