Nieuwste Wijk 1885

titel Plan van Paramaribo

auteur W.L. Loth, gouvernements landmeter

jaar 1898

drukker J.H. de Bussy, Amsterdam

uitgever De Bussy, Amsterdam

uitgave W.L. Loth, Beknopte aardrijkskundige beschrijving van Suriname (Amsterdam, 1898), 2e verbeterde druk in 1904.

collectie Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) ; Bibliotheek Universiteit Leiden

titel Paramaribo 1916-17

auteur Opnemingsdienst van Suriname

jaar 1916-1917

drukker

uitgever Topografische Inrichting 's Gravenhage

uitgave Topografische kaart, 1920

collectie Aardrijkskundig Genootschap ; Bibliotheek Universiteit Amsterdam