Oude Wijk 1817

titel De platte grond van de stad Paramaribo, zoo verre als derzelve tot het jaar 1804 door het Gouvernement aldaar is opgestelt

auteur A.H. Hiemcke, 1e luitenant ingenieur bij de Genie

De landmeter A.H. Hiemcke werd bij gouvernementsresolutie van 17 juni 1817 no.286 aangesteld als 1e Luitenant Ingenieur bij de Genie. Tijdens het Engelse tussenbestuur was hij 1e luitenant bij het Corps Guides en magazijnmeester op Joden Savanne geweest. Gedurende het Hollandse tussenbestuur van 1802-1804 was hij werkzaam als luitenant Ingenieur. (Nationaal Archief, 1.05.10.01 Gouvernementssecretarie, inv.nr. 630, scan 405ev)

jaar Hiemcke moet de kaart, gezien zijn opgegeven functie en de wijkindeling, getekend hebben tussen 1817 en 1820. Maar hij heeft alleen de stad weergeven zoals die tot 1804 was "opgestelt", dwz ontworpen. Zo ontbreekt ter plaatse van de grond Kweeklust de buurt Bohmknie. De verklarende tekst ter rechterzijde van de plattegrond moet met een korreltje zout genomen worden.

drukker J.G. Visser, sculp. , Amsterdam.

uitgever E.Beijer, Paramaribo en C.G. Sulpke, Amsterdam

uitgave Surinaamsche Almanak voor het jaar 1821 (Paramaribo 1820)

collectie Bibliotheek van het Aardrijkskundig Genootschap ; Stichting Surinaams Museum ; Bibliotheek Universiteit Leiden