Openbare verkoop of Publieque vendue

 

Van iedere veiling werd een proces-verbaal opgemaakt dat de navolgende onderdelen bevat:

 

 1. vendumeester
 2. raadslid van het Hof van Politie en Criminele Justitie
 3. beheerder of executeur
 4. boedel naam
 5. omschrijving vastgoed
 6. adres en/of locatie

 

De vendumeester zal ten overstaan van het raadslid van het Hof van Politie en op verzoek van de beheerder of executeur van de boedel, publiek verkopen het omschreven vastgoed, staande en gelegen in een straat en/of locatie.

 

De verkoop geschiedt onder de volgende bepalingen (verkoopcondities):

 1. vastgoed in de staat zoals het is.
 2. muntsoort: goede gangbare Landsmunt.
 3. betaling in 3 termijnen binnen een jaar en zes weken aan het vendukantoor.

eerste termijn = een derde part van de koopschat, zes weken na de verkoopdag.

tweede termijn = een derde part van de koopschat, zes maanden na 1e.

derde termijn = een derde part van de koopschat, zes maanden na 2e.

Soms in twee termijnen van drie weken/maanden of vier termijnen van zes weken/maanden.

Tijdens deze periode was men 8% interest verschuldigd over het resterende bedrag van de koopschat.

 1. na eerste termijn van zes weken tevens te betalen:

3% van de koopschat voor vendu gerechtigheid aan het vendukantoor. (veilingkosten)

3% van de koopschat voor transport gerechtigheid aan het kantoor van de kassa tegen de weglopers. (overdrachtsbelasting)

 1. twee borgen

Staan garant voor de koper bij de vendumeester ter betaling van de termijnen en de 8% interest van de tijdelijke hypotheek.

 1. verkoper overlegt de eigendomsbewijzen die hij in zijn bezit heeft.
 2. certificaat van de (Gouvernements) Secretarie of het vastgoed hypothecair belast is.

Met eventuele bepaling of hypotheek moet worden overgenomen.

 1. eventuele huurders en hun rechten en plichten.
 2. approbatie op de warrand ingevolge Gouvernementsresolutie.

Om de goedkeuring of vergunning van de grondbrief te verkrijgen, moest de koper meestal zelf voor zorgdragen en betalen.

 1. recht van naasting ingevolge Gouvernementsresolutie.

De koper kan het gerechtelijk transport pas ontvangen wanneer de verkoper het Gouvernement gevraagd heeft om van naasting af te zien.

 1. bewijzen van eigendom (kaart, warrand, transportakte) zijn, ten laste van de koper,  te verkrijgen bij het kantoor van de Modique lasten (in 1811) of Gouvernements Secretarie (later).
 2. “Wijders wordt dit effect verkogt met de belasting van verband voor de opgave en quotisatie ingevolge resolutie van den Hove van Politie en Criminele Justitie geëmaneerd.” resolutie 13 december 1779.

Verbandbrief of zekerheidsstelling van de tijdelijk gevestigde hypotheek.

 1. veiling: hoogste bod, en vervolgens bij afslag gemijnd, geeft koopschat.

Geregeld volgens publicatie 13 december 1779 (bij afslag), placaat 29 mei 1787 art.12 (bij ophouden ƒ25,-) en 20 januari 1780 (strijkgeld).

 1. “ de koper transport begeerende kan hetzelve ten zijne kosten bekomen na de voldoening van de laatste termijn.”

De koper kan een kopie van het transport pas ontvangen van de vendumeester na voldoening van de gehele koopschat.

 1. de verkoopdag is de plaats en datum van de veiling en is gelijk aan de datum van het proces-verbaal.gerechtelijk transport = legaal transport = transport voor Hof van Politie.

 

Alhoewel de transport gerechtigheid zes weken na de verkoopdag of veiling betaald moest worden, werd die meestal pas betaald na voldoening van de gehele koopschat. Dat kon een jaar of later zijn.