huurwaarde 1812

eigenaar deel erf buurt zijde Wijk huishuur
weduwe W.H. van Ommeren, geboren Thomas No.1.w.1 4000
H.E. Focke No.2.w.1 4000
Salomon de la Parra No.3.w.1 0
N.W. de Reus No.4.w.1 3500
J.S.B. des Borgnes No.5.w.1 5000
James Pringle No.6.w.1 2500
Willem P. Visscher No.7.w.1 0
Francis White No.8.w.1 2500
Willem P. Visscher No.9.w.1 0
boedel W.H. Saffin No.10.w.1 2500
Abraham de Leon No.11.w.1 0
boedel E. Coudercq No.12.w.1 2500
J.W. Raatgever nomine uxoris No.13.w.1 2500
Jan Harme Franke No.14.w.1 2500
R.H. van Halm No.15.w.1 2500
boedel weduwe J.F. Andree No.16.w.1 4000
weduwe C.L. Klopman No.17.w.1 4000
J.C.M. Pepin, geboren Hirsch No.18.w.1 0
J.C.M. Pepin, geboren Hirsch No.19.w.1 0
Francina van Doesburg No.20.w.1 1000
J.C.M. Pepin, geboren Hirsch No.21.w.1 0
J.H. Rooswijk No.22.w.1 0
Sanches & Heilbron No.23.w.1 0
boedel Dirk Brederode No.24.w.1 0
J.C. Kemper & weduwe J.M. Nienhuys No.25.w.1 3000
Volkert Saffin No.26.w.1 1250
weduwe M.S. Samson No.27.w.1 1250
weduwe Zadok Soesman No.28.w.1 0
F.H. Spiering No.29.w.1 4000
P.J. Vlier No.30.w.1 0
boedel Dina de Vries No.31.w.1 0
P.J. Vlier No.32.w.1 0
M.A. Keyzer No.33.w.1 3500
Sanches & Heilbron No.34.w.1 0
Vrouwtje Salomon Machielse No.35.w.1 2500
boedel Joseph Eliazer Salomons No.36.w.1 2500
J. Chateau No.37.w.1 0
Eliazer Eliazer Salomons No.38.w.1 2000
J. Becker & C. Swaan No.39.w.1 3500
A. Valery No.40.w.1 4000
Christiaan Vornkal No.41.w.1 0
boedel Benedictus Samuels No.42.w.1 0
weduwe Isaac Möhler No.43.w.1 0
huis ontbreekt No.44.w.1 0
boedel J.F. Friderici, voor de erven de Vree No.45.w.1 1250
J.F. Friderici No.46.w.1 0
W.A. Carstairs No.47.w.1 0
R.H. van Halm & zoon No.48.w.1 0
R.H. van Halm & zoon No.49.w.1 0
R.H. van Halm & zoon No.50.w.1 0
S.M. Katz No.51.w.1 3000
Henry Bolingbroke & J.J. Duncan No.52.w.1 6250
J.F. Friderici, voor C.F. Friderici No.53.w.1 4250
boedel Dirk Brederode No.54.w.1 0
boedel J.H. Schaap No.55.w.1 1800
Willem Reyke No.56.w.1 2500
Joël Gomperts No.57.w.1 0
Salomon de la Parra No.58.w.1 0
J. Thijm No.59.w.1 8125
D.M. Samson No.60.w.1 0
J. Buschman No.61.w.1 0
J. Buschman No.62.w.1 0
A.S. Levy & Juda Lyons No.63.w.1 0
J. Buschman No.64.w.1 0
David de Jacob Robles de Medina No.65.w.1 4250
Semuel Hananja de la Parra No.66.w.1 0
weduwe Simon Abraham de Vries No.67.w.1 0
C.N. Lambert & J. Berranger No.68.w.1 4250
Isay Abrahams No.69.w.1 0
Isay Abrahams No.70.w.1 0
Semuel Hananja de la Parra No.71.w.1 0
weduwe Joseph d' Anavia & Daniel Fernandez No.72.w.1 0
Joël Gomperts No.73.w.1 0
J.F. Friderici No.74.w.1 0
P.G. Labadie Rouliau No.75.w.1 3000
J.F. Friderici No.76.w.1 0
Maria Johanna de Berenger, geboren Rijnhard No.77.w.1 0
Joseph Salomon Gomperts No.78.w.1 1000
boedel Levy Davids No.79.w.1 4250
Mordechay de la Parra No.80.w.1 3000
Jacob Benjamin Jacobs No.81.w.1 3500
Daniel Elias Daniels No.82.w.1 3000
J.H. Menke No.83.w.1 1800
J.H. Rooswijk No.84.w.1 0
J.C.M. Pepin, geboren Hirsch No.85.w.1 0
Simon Isaac Emanuels No.86.w.1 0
J.H.O. Greeber No.87.w.1 5000
boedel H.M. van Asch van Wijck No.88.w.1 0
boedel J.H. Schaap No.89.w.1 1500
Edward Conolly No.90.w.1 3500
Wolf Moses Wolffs No.91.w.1 2500
Moses Sanches No.92.w.1 0
Christiaan Vornkal No.93.w.1 0
Moses Sanches No.94.w.1 0
J. Buschman No.95.w.1 0
P.D. Bennernagel No.96.w.1 0
Marcus Katz No.97.w.1 2500
Juda Lyons No.98.w.1 0
M.G. van Dalen No.99.w.1 0
M.G. van Dalen No.100.w.1 1800
L.J. Rens No.101.w.1 2000
F.H. Spiering No.102.w.1 900
P.J. Vlier No.103.w.1 2500
Abraham Alexander Salomons No.104.w.1 2500
P.J. Eliazer No.105.w.1 600
Willem Augustinus No.106.w.1 0
weduwe Machiel Jacob de Vries No.107.w.1 2000
weduwe Salomon Abrahams No.108.w.1 0
weduwe Salomon Abrahams No.109.w.1 0
boedel Benedictus Samuels No.110.w.1 0
weduwe Marcus Jacobs No.111.w.1 2250
D.M. Samson No.112.w.1 2000
J.P. Visser No.113.w.1 1000
Vrouwtje Salomon Machielse No.114.w.1 1000
C.F. Göerich & P.W. du Mont No.115.w.1 1500
weduwe Nicolet, geboren Kempen No.116.w.1 600
Salomon Jacob Gomperts No.117.w.1 0
weduwe Simon Abraham de Vries No.118.w.1 0
Louis le Vasseur No.1.w.2 2000
Machielse Salomon junior No.2.w.2 3500
J.F. Ohland No.3.w.2 2000
Semuel Hananja de la Parra No.4.w.2 0
weduwe Samuel Israel No.5.w.2 1800
Gabriel Judeo, voor boedel Lucretie van La Contemplation No.6.w.2 1000
J.G.R. Böhm No.7.w.2 3000
Israël Hartog Levie No.8.w.2 2500
August Leewerman No.9.w.2 1250
J.C. Geijer No.10.w.2 0
Philip Bucker No.11.w.2 3000
F. Casali No.12.w.2 0
C.D. Betting, voor Benjamin Abraham de Vries No.13.w.2 2500
Johannes Faber No.14.w.2 1800
C.F. Steffens No.15.w.2 0
Abraham de Miranda No.16.w.2 2500
weduwe Hans Jacobs No.17.w.2 800
Abraham Moses Levy No.18.w.2 2500
Mary Bella Greene No.19.w.2 2500
Barend Ezegiel No.20.w.2 2500
Mimie van Jacob Juda junior No.21.w.2 800
P.W. Spillenaar No.22.w.2 2500
Vrommetje Bonn No.23.w.2 0
P.W. Spillenaar No.24.w.2 0
Vrommetje Bonn No.25.w.2 0
Genootschap de Verreezene Phoenix No.26.w.2 0
Genootschap de Verreezene Phoenix No.27.w.2 0
Jacob Moses Levy No.28.w.2 2500
M. Thevin No.29.w.2 0
boedel H. Kok No.30.w.2 5000
Miriaan Judea No.31.w.2 0
boedel Josias Pardo No.32.w.2 500
E.W. Pardo No.33.w.2 1500
J.P. Pardo No.34.w.2 150
J.H. Dietzel No.35.w.2 0
F.J. de Raineval No.36.w.2 0
E.E. Emanuels No.37.w.2 3000
weduwe Simon Abraham de Vries No.38.w.2 0
C.S. Beaumgartner No.39.w.2 2500
Isaac Jacob Bonn No.40.w.2 2500
boedel J.A. van Lobbrecht No.41.w.2 3000
P.L. de Rives No.42.w.2 1500
weduwe Abraham de Isaac Bueno de Mesquita No.43.w.2 2500
boedel Jacob del Sotto No.44.w.2 0
boedel Abraham Bueno de Mesquita No.45.w.2 0
Isaac Jacob Bonn No.46.w.2 1250
David Bueno de Mesquita No.47.w.2 4000
gezaamentlijke kinderen van Aurora van da Costa No.48.w.2 0
gezaamentlijke kinderen van Aurora van da Costa No.49.w.2 0
Portugeesch Joodsche Kerkhuysen No.50.w.2 0
H.E. Focke No.51.w.2 2500
Jacob Moses Meyers No.52.w.2 2000
Portugeesch Joodsche Kerkhuysen No.53.w.2 0
Moses Heymans, voor Jacob Emanuels No.54.w.2 0
David Benjamin Jacobs No.55.w.2 0
C.H. Greeve No.56.w.2 2000
J.J. Goedman nomine uxoris No.57.w.2 2000
Coba van Labadie No.58.w.2 2000
boedel Pierre Ferrand No.59.w.2 0
J.A. Knipschaar No.60.w.2 3000
Isaac Nathan Samson No.61.w.2 0
weduwe Haya Salomon Joseph Levy Menist No.62.w.2 2000
J. Jensen & Co. No.63.w.2 1500
M.E. Geerke No.64.w.2 1800
M.E. Geerke No.65.w.2 1200
boedel Joseph Haim del Castilho No.66.w.2 3000
minderjarige J.F.H. Andree Wiltens No.67.w.2 2000
Samuel Fernandes No.68.w.2 2000
Moses Sanches No.69.w.2 0
huis ontbreekt No.70.w.2 0
Cathareyntje van Moron No.71.w.2 300
boedel S.H. Moron No.72.w.2 0
Sara van Abraham Joseph Sarquy No.73.w.2 0
Jacob Jona No.74.w.2 0
boedel S.H. Moron No.75.w.2 0
weduwe Salomon Abrahams No.76.w.2 0
weduwe Abraham de Aron Jessurun No.77.w.2 1500
Elisabeth Christina, Christiaan & Johan Kammel No.78.w.2 0
weduwe Salomon Abrahams No.79.w.2 0
G. Hillers No.80.w.2 1000
boedel Benedictus Samuels No.81.w.2 0
boedel Benedictus Samuels No.82.w.2 0
boedel Moses Abraham Levy No.83.w.2 800
David de Aron Jessurun No.84.w.2 0
Isaac Samuels No.85.w.2 3500
huis ontbreekt No.86.w.2 0
boedel Joseph Haim del Castilho No.87.w.2 0
J.F.C. Becker No.88.w.2 0
Abraham Eliazer Salomons No.89.w.2 1800
Abraham da Silva Curiel 1/2 in No.90.w.2 400
Samuel Bueno Bibas 1/2 in No.90.w.2 400
huis ontbreekt No.91.w.2 0
Jacob Jona No.92.w.2 0
Leonard Fessler No.93.w.2 2000
Elisabeth Christina, Christiaan & Johan Kammel No.94.w.2 0
F.C. Munnikhuysen No.95.w.2 0
F.C. Munnikhuysen No.96.w.2 0
J.C.M. Pepin, geboren Hirsch No.97.w.2 0
Isaac Baruch Louzada No.98.w.2 2000
weduwe J.H.B. Louzada No.99.w.2 0
Elias Benjamin No.100.w.2 3000
Juda Jacob Polak No.101.w.2 1000
weduwe Zadok Soesman No.102.w.2 0
H.P.T. Johanzoon No.103.w.2 1000
weduwe Jacob da Silva Curiel No.104.w.2 3000
Johanna Jurianna Sluyter No.105.w.2 2000
Isaac Fernandes junior No.106.w.2 0
Isaac Fernandes junior No.107.w.2 0
Joseph Salomon Sanches No.108.w.2 3000
F.J. de Raineval No.109.w.2 0
C.F. Steffens No.110.w.2 0
P.M. Bromet No.111.w.2 3000
F. Chasselet No.112.w.2 1250
E.G. Petrie No.113.w.2 3500
H.J. de Schordeyn No.114.w.2 0
G. Gisius No.115.w.2 2000
Nicolaas Roux No.116.w.2 0
Samuel Hananja & Jeosuah de la Parra No.117.w.2 3000
Nicolaas Roux No.118.w.2 0
huis ontbreekt No.119.w.2 0
Salomon Jacob Gomperts, voor Moses Fernandes No.120.w.2 3000
huis ontbreekt No.121.w.2 0
weduwe Abraham Raphael Curiel No.122.w.2 0
G. Noizeux No.123.w.2 3500
boedel Isak Fernandes No.124.w.2 0
William Leckie No.125.w.2 5000
C. Gollenstede No.126.w.2 0
Jacob Salomon Samson No.127.w.2 3000
J. Mutzell No.128.w.2 2250
Jacob Furtado No.129.w.2 0
Jacob Furtado No.130.w.2 0
weduwe E.W. Bunker No.131.w.2 2500
A.S. Levy & Juda Lyons No.132.w.2 0
weduwe Moses Abendanon No.133.w.2 1250
boedel Jacob Salomon Sanches No.134.w.2 1500
Jacob Simon Gomperts No.135.w.2 1500
F. Colsoul No.136.w.2 1250
Aron Bueno de Mesquita No.137.w.2 2000
weduwe Moses de Capadoce Dz. No.138.w.2 2000
S.M. Samson No.139.w.2 2500
weduwe Jacob da Silva Curiel No.140.w.2 600
huis ontbreekt No.141.w.2 0
Alexander Samuels No.142.w.2 1500
boedel H.J. Goedman No.143.w.2 0
Juda Delmonte No.144.w.2 0
Juda Delmonte No.145.w.2 0
Juda Delmonte No.146.w.2 0
boedel Anthonis Soulage junior No.147.w.2 0
boedel Anthonis Soulage junior No.148.w.2 0
boedel Christiaan des Pommares No.149.w.2 150
S.M. Samson No.150.w.2 1500
Antje van Saffin No.151.w.2 2000
Benjamin Abraham de Vries No.152.w.2 2500
F. Casali No.153.w.2 0
boedel Christiaan des Pommares No.154.w.2 2000
boedel Jacob Salomon Sanches No.155.w.2 3000
P.C. Roepel eerste exploicteur, voor reekening J.C. de Barrios No.156.w.2 800
M. Thevin No.157.w.2 0
boedel Salomon Emanuels No.158.w.2 0
Abigael Abenacar No.159.w.2 800
minderjarige kinderen Louisa Pater No.160.w.2 2000
F.M. Dumenie No.161.w.2 0
Jacob Fereira No.162.w.2 1250
Abraham Alexander Salomons & Jacob Simon Gomperts No.163.w.2 900
Samuel Haim Cohen Nassy No.164.w.2 0
Juda Lyons No.165.w.2 0
Jacob Lyon Arons, voor Benjamin a Cohen No.166.w.2 1800
Isaac Nahar No.167.w.2 0
weduwe Mozes de Britto No.168.w.2 0
Joseph Elkan Levy No.169.w.2 3000
F.M. Dumenie No.170.w.2 0
F.M. Dumenie No.171.w.2 0
J.G. Beetz No.172.w.2 1000
weduwe Abraham Raphael Curiel No.173.w.2 0
weduwe Abraham Raphael Curiel No.174.w.2 0
Samuel Fernandes, voor reekening Pinchas a Cohen No.175.w.2 500
Hartog Benjamins No.176.w.2 1000
Isaac Fernandes junior No.177.w.2 1000
weduwe R.G. Silva No.178.w.2 300
H. de Berenger No.179.w.2 0
M.L. Arons No.180.w.2 0
Andries Mulder & Co. No.181.w.2 1250
gebroeders Louzada No.182.w.2 2250
Isaac Fernandes junior No.1.w.3 2500
D.E. Pereyra No.2.w.3 4000
Jacob Emanuels No.3.w.3 2000
J. Göettling No.4.w.3 4000
E.Z. Soesman No.5.w.3 0
M.G. Arden No.6.w.3 0
C.F. Steffens No.7.w.3 0
weduwe D.R. Robles de Medina No.8.w.3 1800
kinderen van C. Roepel No.9.w.3 2000
J.W.G. Ziegenmeyer No.10.w.3 2000
huis ontbreekt No.11.w.3 0
boedel Aron Joseph Polak No.12.w.3 1800
Willem Diederich No.13.w.3 900
boedel Aron E. Polak No.14.w.3 1000
weduwe Abraham Fernandes No.15.w.3 1500
Abraham Arlaud No.16.w.3 3000
weduwe S.J. van Coerland & Zadok Simon van Coerland No.17.w.3 0
Josua Lolkes No.18.w.3 2000
weduwe S.J. van Coerland & Zadok Simon van Coerland No.19.w.3 0
weduwe S.J. van Coerland No.20.w.3 1000
Jacob de Abraham Bueno de Mesquita, voor weduwe Abraham Fernandes No.21.w.3 1500
J. Embricqs No.22.w.3 2425
huis ontbreekt No.23.w.3 0
Moses Sanches No.24.w.3 0
weduwe C. Weitzel No.25.w.3 1750
Elisabeth van de weduwe E.C.W. Meurs No.26.w.3 1800
Elisabeth Picorna No.27.w.3 0
weduwe W.H. Poppelman No.28.w.3 0
weduwe W.H. Poppelman No.29.w.3 0
boedel weduwe S. Broun No.30.w.3 800
Heyman Simon van Coerland No.31.w.3 2500
boedel J.G. Neitzsch No.32.w.3 0
N.S. Matile, geboren Petersen No.33.w.3 2000
boedel Angelica de Lisle No.34.w.3 0
Isaac Jacob Bonn No.35.w.3 500
Dora Samson No.36.w.3 1000
Maria van Doesburg No.37.w.3 2000
P.F. van Ommeren No.38.w.3 800
Moses Jesserun de Oliviera No.39.w.3 0
F.H.A. Röeben No.40.w.3 800
Jacob Jona 1/2 in No.41.w.3 400
weduwe Salvador Sarquy 1/2 in No.41.w.3 400
P. Heydorn No.42.w.3 0
Eliau Pacheco No.43.w.3 1800
Johanna Christina Steeven No.44.w.3 0
David Saruco voor Jacob Jona No.45.w.3 1500
Isaac de David Baruch Louzada No.46.w.3 1000
C. Gollenstede No.47.w.3 0
T.L. Nepveu No.48.w.3 0
boedel J.F. Grunmuller No.49.w.3 0
boedel J.F. Grunmuller No.50.w.3 0
H.F. Matile No.51.w.3 0
J.J. Muller No.52.w.3 0
J.J. Muller No.53.w.3 0
David de Aron Jessurun No.54.w.3 0
Pieter Heydorn No.55.w.3 0
Isaac de Abraham Bueno de Mesquita No.56.w.3 1500
Roxanna van Stuyvesant No.57.w.3 1000
boedel J.B. Ferrand No.58.w.3 1500
Pieter Heydorn No.59.w.3 0
Pieter Heydorn No.60.w.3 0
Rachel Jessurun, huisvrouw van M.H. Nahar No.61.w.3 900
Gompert Philip Heylbron No.62.w.3 1500
F.C. Munnikhuysen No.63.w.3 0
Pieter Heydorn No.64.w.3 0
U.H. Wilkens No.65.w.3 0
U.H. Wilkens No.66.w.3 0
Anna Linsey No.67.w.3 1250
boedel Abraham Bueno de Mesquita No.68.w.3 0
F.M. Dumenie No.69.w.3 0
Hoogduitsch Joodsche Kerkhuys No.70.w.3 300
Jacobus Geilen No.71.w.3 0
F.C. Munnikhuysen No.72.w.3 0
G. Schelling No.73.w.3 1250
Daniel Rocheteau No.74.w.3 3000
M.L. Arons No.75.w.3 0
M.L. Arons No.76.w.3 0
loge de Standvastigheyd No.77.w.3 5000
huis ontbreekt No.78.w.3 0
Jan Planteau No.79.w.3 3000
A.A. Halfhide No.80.w.3 0
C.L. Weissenbruch No.81.w.3 3000
Cornelia van Geniets No.82.w.3 0
weduwe Aron Jessurun No.83.w.3 1800
Elisabeth Christina van der Heyde No.84.w.3 1000
huis ontbreekt No.85.w.3 0
Johanna van Chaise No.86.w.3 600
huis ontbreekt No.87.w.3 0
huis ontbreekt No.88.w.3 0
weduwe W.H. Esser, geboren Kalden No.89.w.3 600
Anna Elisabeth Halfhide No.90.w.3 400
Klaas van der Meer No.91.w.3 1800
A.W. Schlichting nomine uxoris No.92.w.3 400
boedel Esther van Paracabo No.93.w.3 0
loge L' Union No.94.w.3 5000
Moses Sanches No.95.w.3 0
Samuel Haim Cohen Nassy No.96.w.3 0
boedel Joseph Haim del Castilho No.97.w.3 1500
E.Z. Soesman No.98.w.3 0
boedel Joseph Haim del Castilho No.99.w.3 0
boedel Joseph Haim del Castilho No.100.w.3 0
D.M. Sanches No.101.w.3 0
weduwe Isaac Robles de Medina No.102.w.3 800
Salomon Alberga No.103.w.3 1800
G.N. Linck No.104.w.3 0
Isaac Henriques Cotino No.105.w.3 0
Hartog Benjamins No.106.w.3 5000
Abraham Nunes No.107.w.3 4000
Weesmeesteren der Portugeesch Joodsche Natie, voor boedel Samuel Nunes No.108.w.3 0
Abraham de Leon No.109.w.3 0
Joseph de la Parra No.110.w.3 6000
Friderici & Malmberg No.111.w.3 6000
G.N. Linck No.112.w.3 0
minderjarige kinderen van J.E.S. Zeeman No.113.w.3 3000
Barend Harms & Joseph Negle No.114.w.3 2000
Q.G. Pichot No.115.w.3 0
G.N. Linck No.116.w.3 0
Isaac Henriques Cotino No.117.w.3 0
F.M. Dumenie No.118.w.3 0
F.M. Dumenie No.119.w.3 0
Abraham del Prado No.120.w.3 800
David Judeo junior No.121.w.3 0
P.C. Roepel 1e exploicteur, voor boedel Jacob Samuel Jessurun No.122.w.3 600
boedel weduwe Jean Fontane No.123.w.3 500
boedel Josua Guichet No.124.w.3 600
Moses Jessurun de Olivieira No.1.w.4 1500
Cornelia van Geniets No.125.w.3 0
Salomon Abendanon No.2.w.4 1800
J.J. de Friderici No.3.w.4 0
Hanna Hartog Jacobs No.4.w.4 0
A.A. Halfhide No.5.w.4 1000
Catreyntje van Mordechay Elkan Levy No.6.w.4 600
David del Prado No.7.w.4 1250
David Bueno de Mesquita No.8.w.4 300
weduwe Isaac de Capadoce No.9.w.4 0
weduwe Isaac de Capadoce No.10.w.4 0
J.B. Louzada senior & J.B. Louzada No.11.w.4 2500
boedel J.G. Neitzsch No.12.w.4 0
C.J. Esser No.13.w.4 800
Maria Pater No.14.w.4 600
Catharina Ulrica van Buckland No.15.w.4 600
David Judeo junior No.16.w.4 0
huis ontbreekt No.17.w.4 0
Betje van Beeldsnijder No.18.w.4 0
boedel Joseph van Princes van Van Meel No.19.w.4 800
erven H.B.F. Texier No.20.w.4 1000
weduwe Isaac Mendes Noble No.21.w.4 500
J.M.L. Muller No.22.w.4 150
weduwe Luna David Cohen Nassy No.23.w.4 500
Wilhelmina Elisabeth Stolkert No.24.w.4 1500
boedel Jacob Muntz No.25.w.4 1500
H.F. Matile No.26.w.4 0
H.F. Matile No.26.w.4 0
P.J. Pohl & Louisa van Pohl No.27.w.4 1000
M. de Baize No.28.w.4 1000
boedel Dina van Stolting No.29.w.4 0
boedel Dina van Stolting No.29.w.4 0
Jacob de Para No.30.w.4 0
N.P. Louis, voor den boedel Klaas Couacoe No.31.w.4 0
Nelly van de weduwe Salomon Abrahams No.32.w.4 500
boedel E. Yvershuys No.33.w.4 1500
M. de Baize No.34.w.4 4000
Kea van Welgedagt No.35.w.4 800
F.C.F. Homeyer No.36.w.4 800
boedel A.M.C. Faber No.37.w.4 900
boedel Mariana van da Costa No.38.w.4 500
Elisabeth & D.W. Meyerhoff No.39.w.4 800
huis ontbreekt No.40.w.4 0
huis ontbreekt No.41.w.4 0
Aletta & boedel E. Yvershuys No.42.w.4 600
grond Wolffenbuttel No.43.w.4 1000
huis ontbreekt No.44.w.4 0
N.S. Matile, geboren Petersen No.45.w.4 150
Johanna Wilhelmina van Bedloo No.46.w.4 400
C.G. Naumann, voor C.F. Steffens No.47.w.4 800
C.G. Naumann, voor Francina van Faring No.48.w.4 400
J.J. Asschenbrenner No.49.w.4 400
Johanna van P.N. Arden No.50.w.4 600
boedel Hendrik van den Abeele No.51.w.4 800
Christina Brentina van J.J. van Paramaribo No.52.w.4 0
Palm van Talbot No.53.w.4 300
Johanna Wilhelmina van Clauka No.54.w.4 500
Rica van de Crepy No.55.w.4 500
boedel Pieter Welgedagt No.56.w.4 600
J.C.M. Pepin, geboren Hirsch No.57.w.4 0
Wilmeyntje, Santje & Johanna van de Kruyff No.58.w.4 600
S.M. Samson No.59.w.4 2000
Galathea & Maria van Doesburg No.60.w.4 500
G. Goede, voor boedel Betje van Hester van Pardo No.61.w.4 300
Benjamin Abraham de Vries No.62.w.4 800
D.W. Meyerhoff, voor den boedel Pandora van Blatner No.63.w.4 150
J.A. Leydenhoop No.64.w.4 150
Sara van Sobre No.65.w.4 300
J.J. van Dusselle No.66.w.4 150
David Bueno de Mesquita No.67.w.4 1800
huis ontbreekt No.68.w.4 0
huis ontbreekt No.69.w.4 0
huis ontbreekt No.70.w.4 0
huis ontbreekt No.71.w.4 0
huis ontbreekt No.72.w.4 0
huis ontbreekt No.73.w.4 0
C.F. Nemelc No.74.w.4 0
boedel T.J. Cordova No.75.w.4 400
Marietje van de La Rochette No.76.w.4 400
Hazard van P.F. Roos No.77.w.4 0
Alida van Lemmers No.78.w.4 400
J.J.H. van de Zee & kinderen No.79.w.4 600
Isaac Baruch Louzada No.80.w.4 1000
boedel W.J. Leysner No.81.w.4 1000
boedel W.J. Leysner No.82.w.4 500
Francina van Bossé No.83.w.4 0
Diana van Adam No.84.w.4 250
Sara van Sobre No.85.w.4 0
Dina van Weyne No.86.w.4 0
Jacobus Geilen No.87.w.4 1000
Thomas Thomas No.88.w.4 400
Sara van Sobre No.89.w.4 0
boedel Jacob Muntz No.90.w.4 500
Santje Gerhardina van Adam No.91.w.4 300
A.H. Borghard No.92.w.4 0
Johanna & Nannie van Rosa van Schlosser No.93.w.4 150
minderjarigen Anna Jacoba, Marinus Johannes & Petrus Francois van Gelderen No.94.w.4 800
J.G.R. Böhm No.95.w.4 800
Jansie van Kok No.96.w.4 500
weduwe E.W. du Bruyel No.97.w.4 0
Susanna Oosterheau No.98.w.4 1000
Miriaan Judea No.99.w.4 0
Jaël del Prado 1/2 in No.100.w.4 150
minderjarige van Lucia Christina van Nieuwenhuysen 1/2 in No.100.w.4 150
Josina Hendrina Griethuysen No.101.w.4 500
Lucia van de Graaff No.102.w.4 0
M. Eversdijk, voor Theresia van Claas Quacoe No.103.w.4 300
Jacoba Rijswijk No.104.w.4 500
Dina van Weyne No.105.w.4 0
L.A. Parisius No.106.w.4 800
Mimie van Meyer No.107.w.4 0
Mimie van Meyer No.108.w.4 0
H.W. Rucker No.109.w.4 500
boedel Affiba van Dahlberg No.110.w.4 500
huis ontbreekt No.111.w.4 0
Rosa van Meyer No.112.w.4 800
minderjarige Elisabeth Hendrina No.113.w.4 1500
huis ontbreekt No.114.w.4 0
Hendrik Scholtsborg No.115.w.4 0
Charlotta Petronella van de Beauveser No.116.w.4 800
J.J. van Dusselle No.117.w.4 600
minderjarigen Johanna Cornelia, Johannes Franciscus Adriaan, Adriana Elisabeth Loura & Willem Jacques Gn. Doorenbossen No.118.w.4 1250
boedel C.H. Windhorst No.119.w.4 1250
boedel weduwe Koenen No.120.w.4 300
Gracia de Para No.121.w.4 500
boedel Gerrit Leysner No.122.w.4 500
boedel A. Ulff No.123.w.4 400
E.M. Schelkes No.124.w.4 0
D.C. Affourtit No.125.w.4 400
N.P. Louis, voor den boedel Klaas Couacoe No.126.w.4 0
N.P. Louis, voor den boedel Klaas Couacoe No.127.w.4 0
J.G. Weiss No.128.w.4 0
Wilmeyntje, Santje van Lobbrecht No.129.w.4 0
weduwe A.C. Gerholdt No.130.w.4 0
F.C. Fackert No.131.w.4 900
H.F. Matile No.132.w.4 0
J.H. Samson, voor den boedel Jan Samson No.133.w.4 150
J.A. Bauer No.134.w.4 1250
weduwe M. Tome, geboren de Vree No.135.w.4 600
H. de Berenger No.136.w.4 0
Jacob de Aron Jessurun No.137.w.4 0
Jacob de Aron Jessurun No.138.w.4 0
weduwe E.W. du Bruyel No.139.w.4 0
weduwe Isaac Emanuels No.140.w.4 3000
J.M.L. Muller No.141.w.4 2000
M.S. Schuster No.142.w.4 0
J.J. Ferrand No.143.w.4 1000
F.C. Rincke No.144.w.4 1500
Agacia van F.C. Rincke No.145.w.4 1250
Andries van den Bergh No.146.w.4 2500
Francina Mariana Jordan No.147.w.4 800
Francina Mariana Jordan No.147.w.4
Esther Frederica Capadoce No.148.w.4 300
G.E. de Courval, voor den boedel Mariana de Britto No.149.w.4 1500
Maria Elisabeth Scholtsborg No.150.w.4 0
Francina van Dahlberg No.151.w.4 400
Fredrica van Matras van Vöge No.152.w.4 0
Nicolaas Roux No.153.w.4 0
Jansie van Buttenie No.154.w.4 900
L.H. Lijnslager No.155.w.4 1000
Willem Augustinus No.156.w.4 0
Willem Augustinus & J.C. Mentua No.157.w.4 900
Maria Magdalena Claasen No.158.w.4 800
J.H. Rooswijk No.159.w.4 0
J.H. Rooswijk No.159.w.4 0
Abraham Francois Picorna No.160.w.4 300
erven de Haan No.161.w.4 1500
S.M. Rucker No.162.w.4 0
S.M. Rucker No.163.w.4 0
J.A. Muller No.164.w.4 1500
Amimba van Hanssen No.165.w.4 0
Jacquelina Eva de Montel No.166.w.4 1250
A.H. Ruchman No.167.w.4 1800
kinderen van Affiba van Dickie Samson No.168.w.4 600
Elisabeth Christina Kammel No.169.w.4 300
M.M.W. Rensyel 1/2 in No.170.w.4 400
Johanna Charlotta Renseyl 1/2 in No.170.w.4 400
Adriana van Bley, voor boedel C.M. Kammel No.171.w.4 400
Johannes Emming No.172.w.4 300
J.H. Meyer No.173.w.4 0
Affiba van de Indiaanen van Coppename No.174.w.4 250
boedel J.N. Jochems No.175.w.4 500
Johanna Maria Helcus No.176.w.4 0
Lea van Jacob Levy No.177.w.4 500
Affiba Petronella van Pelserius No.178.w.4 0
Abigael Abenacar No.179.w.4 600
boedel Cornelia Nebie van Enckhuysen No.180.w.4 150
weduwe O.D. Supen No.181.w.4 800
P.C. Roepel, 1e exploicteur, voor Dido van de Montel No.182.w.4 0
P.C. Roepel eerste exploicteur, voor Jonas & Chocolaad van Hendrik van Pichot No.183.w.4 0
Jacob de Para No.184.w.4 0
boedel Luna van Isaac Abraham Fernandes No.185.w.4 250
P.H. Planteau No.186.w.4 150
E.G. Veldwijk No.187.w.4 0
boedel J.H. Moseberg No.188.w.4 600
J.L. Valentijn No.189.w.4 0
Juda Machiel de Vries No.190.w.4 900
Cornelis Kocq No.191.w.4 300
Christina Picorna No.192.w.4 400
A.A. Halfhide No.193.w.4 0
B.M. Sanches No.194.w.4 0
Jacob Abrahams No.195.w.4 400
boedel H.J. Goedman No.196.w.4 0
Clasina van Brotze No.197.w.4 800
Diana van Felbinger No.198.w.4 150
U.H. Wilkens No.199.w.4 0
Antje van de weduwe van de Lande No.200.w.4 150
Abraham de Leon No.201.w.4 0
Abraham de Leon No.202.w.4 0
H.L. de Meinertshagen No.203.w.4 0
H.L. de Meinertshagen No.204.w.4 0
Bessie van Halfhide No.205.w.4 400
J.E. de Vrijheid, voor den boedel Tannetje de Vrijheid No.206.w.4 300
Blanka van Abigael de Britto No.207.w.4 300
S.F. Dompig No.208.w.4 300
S.F. Dompig No.209.w.4 300
J.L. de Niem No.210.w.4 500
boedel Pierre Ferrand No.211.w.4 0
Jansie van Schuster No.212.w.4 150
Kaatje van Barlon No.213.w.4 400
J.S. Weygandt No.214.w.4 400
Affiba Petronella van Pelserius No.215.w.4 0
boedel B.J. du Babijan No.216.w.4 1000
M.H. Alberga No.217.w.4 300
J.P. Tafaris, voor reekening Harm Joorens No.218.w.4 500
Johanna de Jongh No.219.w.4 500
Wilhelmina van Saffin No.220.w.4 500
boedel J.N. Wohlfahrt No.221.w.4 900
boedel J.L. Kleman No.222.w.4 400
Willem Temmens No.223.w.4 0
Joël Gomperts No.224.w.4 0
H.J.J. Bramm & Augustina Bramm No.225.w.4 500
C.W. Brunabend No.226.w.4 500
boedel P.L. Heckers No.227.w.4 400
Cleopatra van Casper van der Weyde No.228.w.4 0
Cleopatra van Casper van der Weyde No.229.w.4 0
Jansie Stieser No.230.w.4 400
Betje van Anna Maria Boudewijn No.231.w.4 200
S.N. de Beek & Lucretie van du Peyrou No.232.w.4 800
huis ontbreekt No.233.w.4 0
Pieter Walschaar, voor J.J. van Dusselle No.234.w.4 800
boedel Francina van Kennedy No.235.w.4 300
boedel Daniel Buttner No.236.w.4 0
boedel Gratia de Britto No.237.w.4 0
W.P. Prins No.238.w.4 0
J.A. Wohlfahrt No.239.w.4 1000
J.F. Friderici No.240.w.4 100
P.A. Brandt No.241.w.4 1000
boedel Johanna Ennens No.242.w.4 500
boedel Gratia de Britto No.243.w.4 0
J.M.L. Muller No.244.w.4 2000
Johanna Christina Steeven No.245.w.4 0
boedel Elisabeth Petronella van Nieuwkerk No.246.w.4 150
boedel Pieter de Bakker No.247.w.4 150
Mariana van de Bye No.248.w.4 500
Johanna Maria Helcus No.249.w.4 0
J.P. Zeeman No.250.w.4 0
Maria van de Avilaer No.251.w.4 600
Tototje van Van Suijle No.252.w.4 300
J.F. Friderici No.253.w.4 300
boedel Adjuba van Marosé No.254.w.4 300
Saratje van Martinen No.255.w.4 0
J.P. Zeeman No.256.w.4 0
J.P. Zeeman No.257.w.4 0
boedel J.H.S. Uhlenkamp No.258.w.4 150
Frans Harreveld No.259.w.4 300
Cornelia van Wossing No.260.w.4 1000
C.F. Steffens No.261.w.4 600
C.F. Steffens saldo No.261.w.4
C. Kersten & Co. No.262.w.4 0
C. Kersten & Co. No.263.w.4 0
Hermanus Ysbrand Buurma No.264.w.4 0
Nanoe van J.W. Boon No.265.w.4 500
P. Schmeltz No.266.w.4 0
Jan Weyne No.267.w.4 0
minderjarige kinderen van C.G. Liwald No.268.w.4 800
weduwe P. Wijnbergen No.269.w.4 0
David Judeo junior No.270.w.4 0
boedel Madam van Meerzorg No.271.w.4 0
boedel Madam van Meerzorg No.271.w.4 0
Casper Harms No.272.w.4 3500
Luthersche kerkhuysen No.273.w.4 0
Luthersche kerkhuysen No.274.w.4 0
huis ontbreekt No.275.w.4 0
boedel Daniel Buttner No.276.w.4 0
David del Prado, voor D.M. Samson No.277.w.4 4000
J.L. Malmberg No.278.w.4 3000
Hanna Hartog Jacobs No.279.w.4 0
C.L. Smidt voor Tufts & Mac Corkle No.280.w.4 3750
Willem Isaac Labad No.281.w.4 1250
Henry Adney No.282.w.4 0
Henry Adney No.283.w.4 0
boedel l' Esperance van Diederiks No.284.w.4 800
Antje van M.H. Brandon No.285.w.4 800
minderjarige Maria van de Ridder No.286.w.4 1250
weduwe Ribca van Mordechay Abraham Gallas No.287.w.4 1500
weduwe J.H. Schuydt No.288.w.4 600
W.P. Prins No.289.w.4 0
Desiree van de weduwe Godeffroy No.290.w.4 800
huis ontbreekt No.291.w.4 0
Lucretie van Lobo No.292.w.4 0
M.N. Pardo No.293.w.4 1250
C. Kersten & Co. No.294.w.4 0
Nicolaas Russel No.295.w.4 1250
boedel Paul Wendworth No.296.w.4 600
Anthonia van Hartsinck, voor Hendrina Johanna Franke No.297.w.4 1000
Henrietta van Roux No.298.w.4 0
boedel Kettie van Princes van Pater No.299.w.4 600
Cato van Vuyst No.300.w.4 800
Elisabeth Christina van Hertsbergen & kinderen No.301.w.4 0
Jacobus van Locko No.302.w.4 400
Charlotta Maria Smit No.303.w.4 800
boedel Rosa Judea No.304.w.4 600
Petronella van Paccotton No.305.w.4 800
H. Stenhuys qq, voor boedel J. Pollet No.306.w.4 150
Moses de Abraham Bueno de Mesquita No.307.w.4 500
boedel Anna Charlotta Muller No.308.w.4 500
J.G. van Corpinabo No.309.w.4 500
boedel Johannes de Bye No.310.w.4 0
boedel Johannes de Bye No.311.w.4 0
Philida van Juliaans No.312.w.4 800
Johanna Ida van Heijst No.313.w.4 800
D.M. Sanches No.314.w.4 0
Adam Jooris No.315.w.4 300
huis ontbreekt No.316.w.4 0
Johanna Theodora Gesina van Wossing No.317.w.4 0
H.H. Arnzen No.318.w.4 600
Thomas Smith No.319.w.4 2000
boedel M.L. Conijnenberg No.320.w.4 600
J.C. Jong No.321.w.4 300
Lea van de weduwe Moses de Vries No.322.w.4 500
Colinette van de Cacheleu No.323.w.4 500
Wilhelmina Cornelia & Johanna Lucretia Pater No.324.w.4 0
boedel Nanoe van Schaap No.325.w.4 150
boedel Hendrik van Perica No.326.w.4 150
Judith Uliel No.327.w.4 500
E.M. Schelkes No.328.w.4 0
Anna Maria van Gelderland No.329.w.4 300
Daphina van Jacob van Hagenburg No.330.w.4 0
minderjarigen C.C. Witte & J.M. Klaassen No.331.w.4 0
Christina Dutry No.332.w.4 0
G.N. Linck No.333.w.4 0
Dora van du Peyrou No.334.w.4 0
boedel Christiaan des Pommares No.335.w.4 0
Anna Samson No.336.w.4 0
Anna Samson No.337.w.4 0
Carel Christiaan de Hoed No.338.w.4 300
Tina van Franke No.339.w.4 0
E.R.C. Gordon No.340.w.4 900
Anna Jacoba Yssan & David Joseph Cohen Nassy No.341.w.4 750
boedel Jaba van Steenbergen No.342.w.4 400
L' Esperance van Premiere van Juda No.343.w.4 0
huis ontbreekt No.344.w.4 0
Elisabeth Selestina van Swenne No.345.w.4 600
Francina Henrietta Ysendooren No.346.w.4 300
W.P. Prins No.347.w.4 0
G. Feuchtenberger No.348.w.4 0
Joël Gomperts No.349.w.4 0
Maria Johanna de Berenger, geboren Rijnhard No.350.w.4 0
huis ontbreekt No.351.w.4 0
S.A. Gerholdt No.352.w.4 400
Susanna Brandon No.353.w.4 1500
Salomé van Ziegenmeyer No.354.w.4 800
J.E. van Onna No.355.w.4 0
boedel J.J. Uckermann No.356.w.4 1000
minderjarige J.C.G. Wagner No.357.w.4 500
Ribca Moron, voor D.M. Samson No.358.w.4 600
Nannie van de weduwe Godeffroy No.359.w.4 0
H. Ottinger No.360.w.4 500
Christina van Rack No.361.w.4 300
Amimba van C.G. Guhl No.362.w.4 250
Wilhelmina van Bocko No.363.w.4 0
Wilhelmina van Bocko No.364.w.4 0
boedel Affiba van Goede No.365.w.4 400
boedel Walter Kennedy No.366.w.4 300
E.J. Wesenhagen No.367.w.4 750
J. Thieler No.368.w.4 600
Pierre Vossard No.369.w.4 0
Ary Sanson No.370.w.4 500
boedel Bellona van Schelling No.371.w.4 0
Julia van Gezelschap No.372.w.4 400
Bessie & Amimba van Christina Gentelman No.373.w.4 300
boedel Bellona van Schelling No.374.w.4 300
L.W. Stobus No.375.w.4 150
boedel F.A. Isaac No.376.w.4 500
Christina van du Maurin No.377.w.4 0
L.P. van Amson No.378.w.4 300
Frederik de Lisle No.379.w.4 150
H.W. Boschman No.380.w.4 600
J.F. Becker, voor den boedel weduwe Eberding No.381.w.4 200
boedel Pieter Jurgenson No.382.w.4 150
boedel Affiba van Coppename No.383.w.4 500
A.A. Halfhide No.384.w.4 0
Europa van Völker No.385.w.4 600
C.G. Guhl No.386.w.4 800
Johan Hanssen No.387.w.4 800
boedel Isaac van Meyer No.388.w.4 500
boedel Amimba van Casper No.389.w.4 300
Hanna Marcus No.390.w.4 150
Francois, Julia, Louis & Louisa Mean No.391.w.4 1000
J.M. Bois No.392.w.4 500
boedel J.G. Neitzsch No.393.w.4 0
Jacobus Treurniet No.394.w.4 500
boedel Jona van Comvalius No.395.w.4 400
D.M. Sanches No.396.w.4 0
erven Matthijs Eppels No.397.w.4 800
Simcha van Wichers No.398.w.4 0
Mina van Wossing No.399.w.4 800
minderjarige kinderen van Dona van J.W. Boom No.400.w.4 500
minderjarige kinderen van Dona van J.W. Boon No.400.w.4 0
boedel A. Hartman No.401.w.4 500
boedel Kina van Friderici No.402.w.4 250
Simon Tjerks No.403.w.4 500
boedel David van Juda No.404.w.4 0
boedel David van Juda No.405.w.4 0
boedel Louis van Paria No.406.w.4 150
minderjarigen Johannes Jacobus & Margaretha Alba. van Albrecht No.407.w.4 500
Roselina van Catharina Opperman No.408.w.4 0
Floris Willem van Nieuw Amsterdam No.409.w.4 400
Christina Brentina van J.J. van Paramaribo No.410.w.4 0
Premiere van Juda No.411.w.4 400
Rosa van Nieuw Star No.412.w.4 300
Mimie van Kaatje van Dietze No.413.w.4 250
S.G. Hoppe No.414.w.4 600
Johanna Christina Sluyter No.415.w.4 600
boedel Tingie van Van Son No.416.w.4 300
Princes van Hartog Jacobs No.417.w.4 450
J.F. Hesse No.418.w.4 0
J.F. Hesse No.419.w.4 0
Thomas Jacobus van Hermanus van Butner No.420.w.4 200
V.W. Poulijn No.421.w.4 200
boedel Anna Maria van Gardo No.422.w.4 300
Jaël van Potjer No.423.w.4 400
Maria van Nillion No.424.w.4 500
weduwe F. Rod, geboren Klijnhens No.425.w.4 600
boedel Anna van Sobre No.426.w.4 0
kinderen van Maria J.E. Vieira No.427.w.4 0
E.P. Jacobs No.428.w.4 400
J.F.C. Becker No.429.w.4 0
Ackra No.430.w.4 150
Anna van D.N. Monsanto No.431.w.4 0
J. Ohlsenberg No.432.w.4 300
boedel W.J. Leysner No.433.w.4 300
boedel Philander van de Hooy No.434.w.4 250
Clara van Mendes No.435.w.4 300
minderjarige Weissenbrucher No.436.w.4 750
Betje van Van Velsen No.437.w.4 150
boedel H.C. Flohr No.438.w.4 1000
weduwe M.H. van Hanekroth No.439.w.4 0
D.M. Sanches No.440.w.4 0
boedel Constantie van Nepveu No.441.w.4 450
J.H.G. Sluyter No.442.w.4 400
A.A. Middelijn No.443.w.4 600
boedel D.N. Goede No.444.w.4 450
Kettie van Smit No.445.w.4 500
G. Bolte No.446.w.4 500
Esther weduwe Mordechay Fernandes No.447.w.4 150
boedel Jacob Tauro No.448.w.4 500
boedel Jacob Tauro No.448.w.4 0
Elisabeth Picorna No.449.w.4 0
Johanna Kreutz No.450.w.4 150
boedel Galathea van Nannie van Dominique Poincelo No.451.w.4 150
Johannes Pieter van Constantie van Paulus Janssen No.452.w.4 150
huis ontbreekt No.453.w.4 0
Genootschap Concordia No.454.w.4 5000
Salomon Jacob Gomperts No.455.w.4 0
H.C. Allers No.456.w.4 500
J.L. Matile & G. Wildeboer No.457.w.4 5000
Semuel Hananja de la Parra No.458.w.4 0
J. Overeem qq, voor L. Crison No.459.w.4 3000
H.F. Matile No.460.w.4 0
H.F. Matile No.460.w.4 0
G. Feuchtenberger No.461.w.4 0
J.L. Relotius No.462.w.4 2000
Louisa & Jan Snijders No.463.w.4 1500
boedel Dina van Stolting No.464.w.4 0
boedel Dina van Stolting No.464.w.4 0
J.F. Leue, voor H.C. Voetmann No.465.w.4 2500
weduwe Zadok Soesman No.466.w.4 0
boedel Susanna van Ommeren No.467.w.4 150
Fernandes & Nahar No.468.w.4 0
Lucia van Roetges No.469.w.4 1250
J. Mutzell No.470.w.4 300
Anna Laveyck No.471.w.4 1250
Truy van Rens No.472.w.4 1000
boedel Pieter Tournier No.473.w.4 800
W.A. Koopman No.474.w.4 1800
Israel Benjamin Jacobs No.475.w.4 2500
boedel C.G. Pfannenstil No.476.w.4 300
Jacob Jona No.477.w.4 1800
Pieter Boss No.478.w.4 0
F.L. van der Stede No.479.w.4 0
erven Anna van Boudewijn No.480.w.4 300
T.J. & M.T. Preeger No.481.w.4 800
Samuel van Isaac van Labadie No.482.w.4 800
huis ontbreekt No.483.w.4 0
F.L. van der Stede No.484.w.4 0
Frans Beudeker No.485.w.4 1500
huis ontbreekt No.486.w.4 0
Francina Louisa van Albrecht No.487.w.4 250
Juliana & Catharina van Osee No.488.w.4 400
H.B. Jones No.489.w.4 500
H.J. Pero No.490.w.4 300
J.F. Haaris No.491.w.4 300
huis ontbreekt No.492.w.4 0
boedel Accaba van Anckele No.493.w.4 150
boedel Bossem van Cordova No.494.w.4 150
Cupido van Fernandes No.495.w.4 150
Carolina van Halfhide No.496.w.4 150
minderjarige Frederik Willem Heyger No.497.w.4 200
Galathea van Hanover, voor H. Schröder No.498.w.4 200
J.F. Friderici No.499.w.4 0
Philip Merlan No.500.w.4 150
Andreas Mulder, voor Mamatje van Aucka No.501.w.4 400
boedel Dirk van Bruynsburg No.502.w.4 400
boedel Isaac de la Parra No.503.w.4 750
boedel Constantie van Weys No.504.w.4 400
Theresia van Sprenger No.505.w.4 500
Cathrijntje van Wichers, voor W.P. Prins No.506.w.4 400
boedel Ary Spruyt No.507.w.4 150
Anna van Toutluifaut No.508.w.4 150
Anna van Toutluifaut No.509.w.4 150
boedel J.C.W. Braumuller No.510.w.4 750
M.C. Henke No.511.w.4 500
boedel M. Ruhle No.512.w.4 400
Jaël, Annatje & Daniel Musaphia No.513.w.4 100
Simcha van Wichers No.514.w.4 0
boedel H.W. Horstman No.515.w.4 400
Affiba van Maria van Doesburg No.516.w.4 150
Philida van Matthijs No.517.w.4 200
Mariana van Bongers No.518.w.4 200
Finette van Stuger No.519.w.4 150
Madelon van Pieter van den Balk No.520.w.4 150
boedel H.Z. Couderq No.521.w.4 300
Prins van Gootenaar No.522.w.4 200
Harlequin van Enckhuysen No.523.w.4 300
Caatje van de la Mare No.524.w.4 300
boedel Johanna Maria van den Eyck No.525.w.4 300
J.C.M. Pepin, geboren Hirsch No.526.w.4 0
Cleopatra van Casper van der Weyde No.527.w.4 0
H. de Berenger No.528.w.4 0
boedel A. de Ridder No.529.w.4 150
boedel Princes van Van Gunst No.530.w.4 50
Neeltje van Emicke No.531.w.4 500
A.C. Sack No.532.w.4 400
M.H. Alberga No.533.w.4 400
Tina van Franke No.534.w.4 0
Tina van Franke No.535.w.4 0
Bebie van Ribca Carilho Serphaty No.536.w.4 600
Julie van Franke No.537.w.4 300
boedel Princes van Enckhuysen No.538.w.4 100
Cornelis van Wijngaarde No.539.w.4 300
Princes van Cerie van Cordova No.540.w.4 0
Princes van Cerie van Cordova No.541.w.4 0
Princes van Cerie van Cordova No.542.w.4 300
Fortuna van Mariana van da Costa No.543.w.4 500
Louisa van Abarbanel No.544.w.4 150
Klijn Dona van J.W. Boon No.545.w.4 400
Klijn Dona van J.W. Boon saldo No.545.w.4
Jan Seitz No.546.w.4 0
boedel Pieter Link No.547.w.4 400
boedel Dirk van der Meij No.548.w.4 100
Catharina van Pelserius No.549.w.4 0
drie kinderen van A.J. Koopman No.550.w.4 300
boedel Betje van Chocolaad van de Meza No.551.w.4 200
Benine van Godeffroy No.552.w.4 300
Sophia Lanckau No.553.w.4 300
Benjamin Soesman No.554.w.4 500
W.P. Prins No.555.w.4 0
Marquis van Isay Abrahams, voor G.M. & A.M.M. Beaudouin No.556.w.4 200
Pierre Planteau No.557.w.4 500
Jan Carolus van Meyers No.558.w.4 150
Elisabeth Picorna No.559.w.4 0
weduwe Aron Wellcome No.560.w.4 400
boedel Enckhuysen No.561.w.4 150
huis ontbreekt No.562.w.4 0
Hermina van Weyne No.563.w.4 150
F.L. van der Stede No.564.w.4 300
Neeltje van Emicke No.565.w.4 150
Emanuel Jacob Soesman No.566.w.4 0
Maria van Bedloo No.567.w.4 0
J.H. Zeegelaar No.568.w.4 600
W.S. AEnee No.569.w.4 400
minderjarige G.L. Schmidt No.570.w.4 250
Lucretie van Seyler No.571.w.4 200
boedel G. Heudts No.572.w.4 500
Theresia van Moll No.573.w.4 0
Theresia van Moll No.574.w.4 0
Apollonia van Isaac van Meijer No.575.w.4 300
boedel Kina van Friderici No.576.w.4 400
J.F. Joachim No.577.w.4 400
Mimie van Hoth No.578.w.4 400
minderjarige van E.S. Fockens No.579.w.4 500
P.C. Roepel No.580.w.4 0
J.H. Heck No.581.w.4 1250
W.H. Casper No.582.w.4 500
weduwe C. Fyth No.583.w.4 1500
boedel Quamina van Bossé No.584.w.4 150
A.B. Tromp No.585.w.4 400
boedel Adrianus van Bergen No.586.w.4 500
boedel Nanoe van Butner No.587.w.4 400
Ascaan van Ephrata No.588.w.4 500
G. Stroekman No.589.w.4 900
J.E. van Onna No.590.w.4 0
Juda Delmonte La.1A.w.3 0
Johannes de Bruijn La.1B.w.4 500
F. van Nesselrode La.1C.w.3 2000
Constantie van Paulus Jansen La.1D.w.4 300
Genootschap de Verreezene Phoenix La.1E.w.4 10000
Anna Elisabeth Halfhide La.1F.w.3 1000
Theodorus J. van Wijnbergen La.1G.w.4 150
boedel Dario van Pardo La.1H.w.4 0
huis ontbreekt La.1J.w.4 0
J. Rodier La.1K.w.4 400
Henrietta van Roux La.1L.w.4 0
Abraham de Leon La.1M.w.3 3000
Mariana, Hanna & Esther Simcha Machielse La.1N.w.4 500
Lucia Constantie van Venus van Morin La.1O.w.4 1000
Lucia van de Graaff La.1P.w.4 0
Lucia van de Graaff La.1Q.w.4 0
Mariaantje van de Ridder La.1R.w.4 500
Constantie Denker La.1S.w.4 900
Johanna Elisabeth van Huysman La.1T.w.4 800
F.L. van der Stede La.1U.w.4 0
Samuel van Heystvlied La.1V.w.4 0
boedel S.G. Ferber La.1W.w.2 800
Adams & Thomas La.1X.w.2 3500
J.H. Samson La.1Y.w.4 1500
Ide Harken La.1Z.w.4 900
Jacob Bruyning La.2A.w.4 1500
Serie van Christiaan Meyer La.2B.w.4 150
Jurgen Cornelissen La.2C.w.4 600
Francina Mariana Jordan La.2D.w.4 300
Francina Mariana Jordan La.2D.w.4
boedel Fortuna van Boetbergen La.2E.w.4 150
M.M. Schweickart La.2F.w.4 0
Livia van Bohl La.2G.w.4 300
H.J.J. Bramm La.2H.w.2 0
Alexander van de Directie La.2J.w.4 100
Christina Elisabeth van Christoffel Samson La.2K.w.4 300
C.G. Weyler La.2L.w.3 0
minderjarige kinderen van Lucia van J.J. Polak La.2M.w.4 500
Zwaantje van Guichet La.2N.w.4 150
Jacob Abraham de Vries La.2O.w.4 0
Bernard Decker La.2P.w.4 1000
boedel E.F. Pacheco La.2Q.w.4 150
Susanna Brandon La.2R.w.4 2000
boedel Benedictus Samuels La.2S.w.2 0
boedel J.G. Walbach La.2T.w.4 500
V. Hofman, voor J.M. Seijler La.2U.w.4 300
Ariaantje van de weduwe Godeffroy La.2V.w.4 300
Olimphie & Amimba van de Directie La.2W.w.4 150
Jacoba Johanna Derksen La.2X.w.4 150
Petronella van Aucka, voor den boedel W.H. van Mauricius La.2Y.w.4 300
Johanna van Catharina van Dickie Samson La.2Z.w.4 0
Maria van de Swier La.3A.w.4 0
Hermanus van Buttner La.3B.w.4 0
Jaberie van Heystvlied La.3C.w.4 600
Hermanus van Buttner La.3D.w.4 0
boedel Dauphin van Kelderman La.3E.w.4 400
Medea van Meinertshagen La.3F.w.4 200
boedel C.J. Karsseboom La.3G.w.4 400
Abraham de Leon La.3H.w.4 0
boedel J.G. van Suyle La.3J.w.4 500
Swen Jacobs La.3K.w.4 500
Semuel Hananja de la Parra La.3L.w.4 0
F.A. Muller La.3M.w.4 500
boedel H.J. Emicke La.3N.w.4 800
Maintenon van Weyne La.3O.w.4 300
Cato van Michael van Stolting La.3P.w.4 1250
Lucretie van Gisius La.3Q.w.4 800
Cornelis van Daphina van Rocheteau La.3R.w.4 300
Johannes Faber La.3S.w.4 900
minderjarige C.J.W. Muntz La.3T.w.4 150
Hanna Wilhelmina van den Brink La.3U.w.4 800
boedel M.G. Berger La.3V.w.4 300
Mietje van de Directie La.3W.w.4 300
weduwe P. Wijnbergen La.3X.w.4 600
Selomoh de la Parra La.3Y.w.3 0
D.E. Pereyra La.3Z.w.4 1000
U.H. Wilkens La.4A.w.4 0
Francina van de Buissard La.4B.w.4 300
J.M. Muller La.4C.w.4 400
Johan Christiaan van Breitenbach La.4D.w.4 500
J.G. Weiss La.4E.w.4 0
F.L. van der Stede La.4F.w.4 0
Jan Seitz La.4G.w.4 0
Anna Maria van Ermeltrautz La.4H.w.4 200
Hendrik Cordova La.4J.w.4 200
C.F. Steffens, voor Coba van de weduwe J.T. Rothe La.4K.w.4 200
D.G. Ney, voor boedel J.C. George La.4L.w.3 250
Lucretie van Pieter Scholmer, voor Mietje van Miegielsen La.4M.w.4 200
Petronella van Truy van Stolting La.4N.w.4 300
Wilhelmina van Vereul La.4O.w.4 150
J.H. Thiemeijer La.4P.w.2 1250
John Gittens La.4Q.w.2 2000
boedel Salomon Emanuels La.4R.w.2 0
Alexander Eliazer Salomons La.4S.w.1 0
weduwe P. Heylbron & weduwe Marcus Jacobs La.4T.w.2 900
J. Sluyter La.4U.w.2 2000
F.M. Dumenie La.4V.w.2 0
boedel J.A. van Lobbrecht La.4W.w.2 7500
M.L. Arons La.4X.w.2 0
Lucia van Butner La.4Y.w.3 800
Jacobus Geilen La.4Z.w.3 0
boedel Johannes Mars La.1A No.1.w.3 300
Gabriel Fereyra La.1B No.2.w.3 1250
Aron Vas Farro La.1C No.3.w.3 500
boedel J. Stuger La.1D No.4.w.3 0
Weesmeesteren der Portugeesch Joodsche Natie voor boedel Samuel Nunes La.1E No.5.w.3 0
Henry Adney La.1F No.6.w.4 0
Betje van Beeldsnijder La.1G No.7.w.4 0
weduwe C.W. Schlosser, geboren Hardigen La.1H No.8.w.4 1000
boedel Jacob Muntz La.1J No.9.w.4 300
Sara van Sobre La.1K No.10.w.4 600
L' Esperance van Premiere van Juda La.1L No.11.w.4 0
Dido van Buttini La.1M No.12.w.4 800
Maria van Pelserius La.1N No.13.w.4 300
J.L. Valentijn La.1O No.14.w.4 0
minderjarige kinderen van J.E. Picoulet La.1P No.15.w.4 500
Maria Johanna de Berenger, geboren Rijnhard La.1Q No.16.w.4 0
J.J. Maarb La.1R No.17.w.4 0
Cornelia Paulina Middelijn La.1S No.18.w.4 250
boedel J.J. Seydenspinner La.1T No.19.w.4 500
Carolina van Halfhide La.1U No.20.w.4 200
Fortuyn van Kork La.1V No.21.w.4 300
Wilhelmina van der Straat La.1W No.22.w.4 500
F.L. & C.J. Vanier La.1X No.23.w.4 200
Fredrica van Matras van Vöge La.1Y No.24.w.4 0
C.H. Costerus La.1Z No.25.w.4 300
Leentje van Buttini La.2A No.26.w.4 500
huis ontbreekt La.2B No.27 0
huis ontbreekt La.2C No.28 0
huis ontbreekt La.2D No.29 0
Truy van Coppename La.2E No.30.w.4 200
Sara van Sobre La.2F No.31.w.4 0
Johanna van P.L. Berkhoff La.2G No.32.w.4 200
Maria Karnar La.2H No.33.w.4 300
Maria van Forres La.2J No.34.w.4 300
Amerentie van Hartog Jacobs La.2K No.35.w.4 250
Sara van Sobre La.2L No.36.w.4 0
Amelia van Eichman La.2M No.37.w.4 300
huis ontbreekt La.2N No.38 0
huis ontbreekt La.2O No.39 0
Betje van Beeldsnijder La.2P No.40.w.4 0
D.M. Sanches La.2Q No.41.w.4 0
J. Dutenhoffer La.2R No.42.w.4 1500
J. Hardy La.2S No.43.w.4 300
Antje van Schröder La.2T No.44.w.4 300
Johanna Margaretha van Gennep La.2U No.45.w.4 300
boedel T.B. Rochebrune La.2V No.46.w.4 300
Catharina van Pelserius La.2W No.47.w.4 0
Maria Cornelia van Nahar La.2X No.48.w.4 600
Bregetta van Buttner La.2Y No.49.w.4 200
Catharina van de Buissard La.2Z No.50.w.4 300
L.F. de Lisle La.3A No.51.w.4 500
Adjuba van Bedloo La.3B No.52.w.4 150
P.C. Roepel La.3C No.53.w.4 500
Joseph Pinto La.3D No.54.w.4 100
T.L. Nepveu La.3E No.55.w.4 0
Hendrik Beekman, voor L.J. Punt La.3F No.56.w.4 2500
Isaac Nahar & Co. La.3G No.57.w.4 0
Willem Augustinus La.3H No.58.w.1 0
Fernandes & Nahar La.3J No.59.w.4 2500
Taalke Cornelia van Dieulefit 1/2 in La.3K No.60.w.4 75
Jacob van Roepel 1/2 in La.3K No.60.w.4 75
boedel H.M. van Asch van Wijck La.3L No.61.w.1 0
boedel Cornelia Nebie van Enckhuysen La.3M No.62.w.4 300
weduwe P. Wijnbergen La.3N No.63.w.4 0
J. Mutzell La.3O No.64.w.4 600
Rasmus Hanssen La.3P No.65.w.4 800
Pieter Thiel La.3Q No.66.w.4 400
Julie de Vrije La.3R No.67.w.4 250
Jaba van Niedermuller La.3S No.68.w.4 400
Dona van Van der Mey La.3T No.69.w.4 300
G. Ackerman La.3U No.70.w.4 0
D. Dijck La.3V No.71.w.4 300
Petronella van Bongers La.3W No.72.w.4 300
huis ontbreekt La.3X No.73 0
boedel Hermanus Lange La.3Y No.74.w.4 250
Joseph van Hermanus van Butner La.3Z No.75.w.4 125
Salomon van van Zichem, voor Isabella van Polak La.4A No.76.w.4 300
Catharina van de Buissard, voor Jan Johannes van Augustus La.4B No.77.w.4 50
Simon Isaac Emanuels La.4C No.78.w.1 0
Amba van Sara Gratia Ximenes La.4D No.79.w.4 400
Jacob Muller La.4E No.80.w.4 300
boedel T.J. Bouwmeester La.4F No.81.w.4 150
Sara van Sobre La.4G No.82.w.4 0
G.N. Linck La.4H No.83.w.3 0
A.J.P. Vigeland La.4J No.84.w.4 350
boedel weduwe Isaac Robles de Medina La.4K No.85.w.1 1500
A.S. Levy & Juda Lyons La.4L No.86.w.1 0
boedel J.H. Schaap La.4M No.87.w.1 1000
boedel H.J. Goedman La.4N No.88.w.2 0
Jacob Furtado La.4O No.89.w.2 0
J. Furtado La.4O No.89.w.2 0
Isaac Nathan Samson La.4P No.90.w.2 0
J.J. Muller La.4Q No.91.w.3 0
Maselina Susanna Klopman La.4R No.92.w.3 1800
David de Aron Jessurun La.4S No.93.w.3 300
J. Buschman La.4T No.94.w.1 0
C.M. van der Heyde La.4U No.95.w.3 500
A.H. Borghard La.4V No.96.w.4 0
Wilmeyntje, Santje van Lobbrecht La.4W No.97.w.4 0
J.M. Seyler, voor Bellona van Schelling La.4X No.98.w.4 300
Venus van van der Mey La.4Y No.99.w.4 250
S.N. de Beek La.4Z No.100.w.4 400
Jacob Abraham de Vries La.5A No.101.w.4 300
boedel Cornelia Jas La.5B No.102.w.4 150
weduwe M.H. van Hanekroth La.5C No.103.w.4 0
C.C. van Schwartz La.5D No.104.w.4 0
J.F. Friderici La.5E No.105.w.4 0
Accoeba van de Directie La.5F No.106.w.4 300
Adriana van van der Mey & Johanna van J.W. Boon La.5G No.107.w.4 150
Nicolaas Jonas La.5H No.108.w.4 300
Louisa van Brundel, voor den boedel Amaranta van Van Son La.5J No.109.w.4 100
Maria Kans La.5K No.110.w.4 1000
Adam van Trout La.5L No.111.w.4 150
Jolie & Maria van Vindsacq La.5M No.112.w.4 300
Elisabeth Christina van Hertsbergen & kinderen La.5N No.113.w.4 0
weduwe J.H.B. Louzada La.5O No.114.w.2 0
Susanna Brandon La.5P No.115.w.4 800
Amimba van Godeffroy La.5Q No.116.w.4 200
F.L. van der Stede La.5R No.117.w.4 0
Maria van Garbo La.5S No.118.w.4 600
J.C. Walders La.5T No.119.w.4 500
Kea van Bedloo La.5U No.120.w.4 0
H.J. Himme La.5V No.121.w.4 300
boedel J.C. Richter La.5W No.122.w.4 300
Dina van Barlon La.5X No.123.w.4 300
boedel Dina de Vries + No.1.w.1 0
Sara van Abraham Joseph Sarquy + No.2.w.2 0
Isaac Nahar + No.3.w.2 0
weduwe Mozes de Britto + No.4.w.2 0
boedel Angelica de Lisle + No.5.w.3 0
Lucretie van Lobo + No.6.w.4 0
Saratje Snijders + No.7.w.4 500
Diana van Hommes + No.8.w.4 300
Christina van du Maurin + No.9.w.4 0
Silvie van Meinertshagen, voor H.E. Focke + No.10.w.4 500
Harlequin van Enckhuysen + No.11.w.4 200
Elisabeth Picorna + No.12.w.4 0
Adam van Straats + No.13.w.4 100
Dora van Dina van Stolting + No.14.w.4 400
C.C. Bergert + No.15.w.4 200
G. Bolte + No.16.w.4 800
Princes van Cerie van Cordova + No.17.w.4 0
Princes van Cerie van Cordova + No.18.w.4 0
Mina van Dettelefsen + No.19.w.4 300
J.M.L. Muller + No.20.w.4 1500
Premiere van Juda + No.21.w.4 600
Lucretie van Bruyning + No.22.w.4 500
Abigaël van de Montel + No.23.w.4 250
J.H. Rooswijk + No.24.w.4 0
J.H. Rooswijk + No.24.w.4 0
Daphina van Jacob van Hagenburg + No.25.w.4 0
E.M. Schelkes + No.26.w.4 0
Hendrik Scholtsborg + No.27.w.4 0
Francina van Bossé + No.28.w.4 0
Pierre Vossard + No.29.w.4 0
J.J. Schultz & J.U. Schutte + No.30.w.4 300
Fredrica van Matras van Vöge + No.31.w.4 150
Adjuba van Isaac Capadoce + No.32.w.4 250
Roselina van Catharina Opperman + No.33.w.4 0
boedel Jacob van Godeffroy + No.34.w.4 150
M.E. Pree + No.35.w.4 300
Maria Elisabeth Pree + No.35.w.4
Jaco van Imthurn + No.36.w.4 150
boedel J.J. Uckermann + No.37.w.4 1000
Cornelis Vismer + No.38.w.4 600
Cornelia van Amimba van Kasper + No.39.w.4 500
J.H. Meyer + No.40.w.4 0
C.F. Nemelc + No.41.w.4 0
Hazard van P.F. Roos + No.42.w.4 0
boedel Dina de Vries + No.43.w.1 0
Dora van du Peyrou + No.44.w.4 0
Holofernus van Cornelia van Wossing + No.45.w.4 400
Rotterdam van Luytjes + No.46.w.4 300
David Benjamin Jacobs + No.47.w.2 0
weduwe Joseph d' Anavia & Daniel Fernandez + No.48.w.1 0
Saratje van Martinen + No.49.w.4 0
huis ontbreekt + No.50 0
minderjarigen C.C. Witte & J.M. Klaassen + No.51.w.4 0
Annaatje van Nahar + No.52.w.4 600
Sanches & Heilbron + No.53.w.1 0
Santje van Nieuwenhuysen + No.54.w.4 0
Maria van Bedloo + No.55.w.4 0
Alexander Eliazer Salomons + No.56.w.1 0
Maria van Onoribo + No.57.w.4 300
W.A. Carstairs + No.58.w.1 0
F.W. Schlichte + No.59.w.4 500
J.F.C. Becker + No.60.w.4 0
M.E. Thijm + No.61.w.3 800
Santje Gerhardina van Adam + No.62.w.4 500
F.C. Munnikhuysen + No.63.w.3 0
Anna Linsey + No.64.w.3 400
Mansa van Ide Harken + No.65.w.4 300
Lucia van Amimba van Planteau + No.66.w.4 300
Elisabeth van Maria van Forres + No.67.w.4 150
Amimba van Hanssen + No.68.w.4 0
M.E. Geerke + No.69.w.4 400
C. de Anlau + No.70.w.4 750
Johanna Christina Steeven + No.71.w.3 0
weduwe A.C. Gerholdt + No.72.w.4 0
A.A. Halfhide + No.73.w.3 0
weduwe Isaac Emanuels + No.74.w.4 300
M.S. Schuster + No.75.w.4 0
Louisa Picorna + No.76.w.4 0
Louisa Picorna + No.77.w.4 0
Catharina Claasen + No.78.w.4 300
J.H. Meyer + No.79.w.4 0
E.G. Veldwijk + No.80.w.4 0
Juda Machiel de Vries + No.81.w.4 300
weduwe Isaac Möhler + No.82.w.1 0
huis ontbreekt + No.83 0
W.A. Carstairs + No.84.w.1 0
Isaac Nahar & Co. + No.85.w.4 0
Semuel Hananja de la Parra + No.86.w.4 0
H.F. Matile + No.87.w.4 0
H.F. Matile + No.88.w.4 0
Johanna Snijders + No.89.w.4 900
Jacob Abraham de Vries + No.90.w.4 0
Jan Seitz + No.91.w.4 0
Fernandes & Nahar + No.92.w.4 0
J. Mutzell + No.93.w.4 500
Amimba van Godeffroy + No.94.w.4 200
Pieter Boss + No.95.w.4 0
Samuel van Isaac van Labadie + No.96.w.4 300
Ide Harken + No.97.w.4 100
J. Vierick + No.98.w.4 500
Jan Harme Franke + No.99.w.1 125
Christiaan Vornkal + No.100.w.1 0
Barend Ezegiel + No.101.w.2 125
Moses Heymans, voor Jacob Emanuels + No.102.w.2 0
boedel Isak Fernandes + No.103.w.2 0
H.J. de Schordeyn + No.104.w.2 0
Nicolaas Roux + No.105.w.2 0
weduwe Abraham Raphael Curiel + No.106.w.2 0
Moses Jesserun de Oliviera + No.107.w.3 0
J.J. Muller + No.108.w.3 0
F.M. Dumenie + No.109.w.2 500
F.M. Dumenie + No.110.w.2 0
E.Z. Soesman + No.111.w.3 0
Hartog Benjamins + No.112.w.3 0
M.G. Arden + No.113.w.3 0
Selomoh de la Parra + No.114.w.3 0
P. Schmeltz + No.115.w.4 0
Wilhelmina Cornelia & Johanna Lucretia Pater + No.116.w.4 0
Constantie Denker + No.117.w.4 150
J.E.S. Zeeman + No.118.w.4 300
Johanna Theodora Gesina van Wossing + No.119.w.4 0
Hermanus Ysbrand Buurma + No.120.w.4 0
N.M. Pardo + No.121.w.4 100
Abraham Johannes Comvalius + No.122.w.4 0
Abraham Johannes Comvalius + No.123.w.4 0
boedel J. Stuger + No.124.w.3 0
Q.G. Pichot + No.125.w.3 0
David Judeo junior + No.126.w.3 0
C.G. Weyler + No.127.w.3 0
Maria Elisabeth Scholtsborg + No.128.w.4 0
Kea van Bedloo + No.129.w.4 0
Frans van Indien + No.130.w.4 250
Nannie van de weduwe Godeffroy + No.131.w.4 0
Johanna van Walraven + No.132.w.4 150
Santje van Nieuwenhuysen + No.133.w.4 0
Cornelis van Daphina van Rocheteau + No.134.w.4 300
M.M. Schweickart + No.135.w.4 150
Jacobus Hendrikszoon + No.136.w.4 150
Maria van Varenhorst + No.137.w.4 0
Maria van Varenhorst + No.138.w.4 0
boedel Quassie van du Maurin + No.139.w.4 250
W.H. Casper + No.140.w.4 125
Kihrhan & Mack + No.141.w.4 800
huis ontbreekt + No.142 0
M.M. Schweickart + No.143.w.4 0
Maria van de Swier + No.144.w.4 0
Anna van Alexander Salomons + No.145.w.4 150
Jan Weyne + No.146.w.4 250
N.W. de Reus + No.147.w.4 600
E.J. van Lintle + No.148.w.4 500
Willem Temmens + No.149.w.4 0
kinderen van Maria J.E. Vieira + No.150.w.4 0
J.N. van Poederooij + No.151.w.4 400
J.W. Scheffer + No.152.w.4 400
Maria Johanna de Berenger, geboren Rijnhard + No.153.w.4 0
boedel Dario van Pardo + No.154.w.4 0
Quassiba van Daphina van Rocheteau + No.155.w.4 350
J.J. Maarb + No.156.w.4 0
Anna van D.N. Monsanto + No.157.w.4 0
Harm Joorens, voor erven C.A. Verne Sobre + No.158.w.4 800
boedel Madam van Meerzorg + No.159.w.4 0
Coba van den boedel G. Heuds + No.160.w.4 200
P.C. Roepel + No.161.w.4 0
Quamina van Aucka + No.162.w.4 150
boedel Diana van Hommes + No.163.w.4 300
Nooitgedacht van de Haan + No.164.w.4 150
M.T. Preeger + No.165.w.4 500
G. Ackerman + No.166.w.4 0
boedel Bellona van Schelling + No.167.w.4 0
boedel T.J. Bouwmeester + No.168.w.4 150
Catharina van Delru + No.169.w.4 400
Madeleentje van der Schaaff + No.170.w.4 400
Emanuel Jacob Soesman + No.171.w.4 0
Elisabeth Picorna + No.172.w.4 0
Samuel van Heystvlied + No.173.w.4 0
G. Bolte + No.174.w.4 150
Louisa van Treurniet + No.175.w.4 150
Isaac Nahar + No.176.w.2 0
Semire van van Coperen + No.177.w.4 150
Monkie van Dirk van Bruynsburg + No.178.w.4 300
Sara del Prado + No.179.w.4 400
Margaretha Tjerk Lolkes + No.180.w.4 400
Jeannetton van de weduwe Elsperman + No.181.w.4 150
Swen Jacobs + No.182.w.4 400
Truy van Lucia van Butner + No.183.w.4 300
J.L. Malmberg & Compagnie + No.184.w.4 2500
minderjarigen Theophile & Victoire Noizeux + No.185.w.4 750
Roza van J.C. Hammel + No.188.w.4 100
scan van folio 79 ontbreekt
J.C. Steijer Kauwknie A 650
Francina van Sobre, voor Jan Floris van Kuvel Kauwknie B 300
Amba van de weduwe Isaac Soesman Kauwknie C 300
boedel Aurora van Tingie van Van Son Kauwknie D 150
Willem Bakker erf Kauwknie No.1 300
F.C. Munnikhuysen erf Kauwknie No.2 0
boedel C.A. van de Lande Kauwknie No.3 200
M.S. Schuster erf Kauwknie No.4 0
P.C. Roepel eerste exploicteur, voor Quacoe Nelson van Friderici erf Kauwknie No.5 200
Livia van Peneux, voor boedel S.P. van Van de Lande Kauwknie No.6 150
Jacob van Van Halm Kauwknie No.7 250
J.J.A. Voigt Kauwknie No.8 250
J.E. van Onna Kauwknie No.9 0
H.A. Hiemcke erf Kauwknie No.10 0
Paulus Godlieb erf Kauwknie No.11 0
Focke Apauw Kauwknie No.12 400
boedel A.J. Koopman Kauwknie No.13 200
Maria van de Directie Kauwknie No.14 100
Pieter Fransberg Kauwknie No.15 400
Jan Weyne Kauwknie No.16 250
J.H. Francke Kauwknie No.17 400
J.W. Kreyter Kauwknie No.18 200
Sander Julius van Koopman, voor boedel A.G. de Para Kauwknie No.19 200
J. Chateau erf Kauwknie No.20 0
J. Chateau erf Kauwknie No.21 0
Maria Kemper Kauwknie No.22 200
H.E. Vieira Kauwknie No.23 150
Betje van Beeldsnijder Kauwknie No.24 0
Elisabeth van Van Gelderen Kauwknie No.25 250
minderjarige H. Spillenaar Kauwknie No.26 250
P.W. Spillenaar erf Kauwknie No.27 500
H.J.J. Bramm Kauwknie No.28 0
J.C. Häenel Kauwknie No.29 300
Hermanus van Buttner Kauwknie No.30 0
Samuel Matthijs Brandenburg Kauwknie No.31 200
Hendrik Scholtsborg erf Kauwknie No.32 0
Fredrik van du Plessis erf Kauwknie No.33 400
Eva van Cordova Kauwknie No.34 100
B.R. Adney, voor S.M. Samson Kauwknie No.35 250
J.D. & J.H. Wybers Kauwknie No.36 200
Johannes Snelder erf Kauwknie No.37 400
Abraham van Franke erf Kauwknie No.38 150
boedel Quassie van J.W. Boon Kauwknie No.39 200
Christina van Halfhide Kauwknie No.40 200
Frederica van Vinke Kauwknie No.41 300
Adriaan J. Comvalius Kauwknie No.42 400
Michel Brauer Kauwknie No.43 300
Jan Theunissen Kauwknie No.44 400
boedel Kina van Friderici Kauwknie No.45 400
Jacoba van Christoffel Samson Kauwknie No.46 250
Meyntje van Friderici Kauwknie No.47 250
Maria Eleonora van Friderici Kauwknie No.48 250
C.D. van Coeverden Kauwknie No.49 500
Jan van Lemmers Kauwknie No.50 200
Princes Nanette Samson Kauwknie No.51 300
P. Schmeltz erf Kauwknie No.52 0
P.C. Roepel eerste exploicteur, voor den boedel A.J. Vinke Kauwknie No.53 200
P.C. Roepel eerste exploicteur, voor den boedel A.J. Vinke Kauwknie No.54 200
D.E. Pereyra erf Kauwknie No.55 150
S.M. Samson Kauwknie No.56 150
B.M. Sanches Kauwknie No.57 0
F. Beudeker qq, voor de weduwe S.C. Bögel, geboren Wohlfahrt erf Kauwknie No.58 300
boedel Nathan van Leysner Kauwknie No.59 200
Johannes Schreuder Kauwknie No.60 300
Julia van Asper Kauwknie No.61 300
Johanna van Catharina van Dickie Samson Kauwknie No.62 0
P.C. Roepel eerste exploicteur, voor Nicolaas Mulkin erf Kauwknie No.63 200
Kettie van Fredrik Meyer Kauwknie No.64 400
boedel Aurora van Tingie van Van Son Kauwknie No.65 150
boedel S.J. Smit Kauwknie No.66 200
Simcha van Wichers erf Kauwknie No.67 0
Christina Dutry Kauwknie No.68 0
F.J.N. Hoen Kauwknie No.69 300
Theresia van Moll Kauwknie No.70 0
Abraham Alexander Salomons Kauwknie No.71 600
Paulus Godlieb erf Kauwknie No.72 0
J.C. van Breitenbach junior Kauwknie No.73 200
Coba van Sluyter Kauwknie No.74 200
Jacob Moses Levy erf Kauwknie No.75 200
Jan Weyne Kauwknie No.76 0
boedel Jan Ehinger Kauwknie No.77 200
boedel Anna van Sobre Kauwknie No.78 0
Joseph van Norden Kauwknie No.79 200
P.C. Roepel eerste exploicteur, voor W.F. & H.J. Bloedkamp erf Kauwknie No.80 100
huis ontbreekt Kauwknie No.81 0
Elisabeth van Joost van Nieuw Amsterdam Kauwknie No.82 150
boedel J.C. Ransdorp Kauwknie No.83 100
Elisabeth, Catharina & Juliana van van Heyningh Kauwknie No.84 150
A. Plate Kauwknie No.85 0
A. Plate Kauwknie No.86 0
A. Plate Kauwknie No.87 0
A. Plate Kauwknie No.88 0
Finette van Jacob Goede, voor den boedel Jacob Goede Kauwknie No.89 150
J.P. Labad Kauwknie No.90 200
boedel Kina van Friderici Kauwknie No.91 600
huis ontbreekt Kauwknie No.92 0
Simha van Wichers Kauwknie No.93 200
Simha van Wichers Kauwknie No.94 200
Amba van de weduwe J.J. Soesman erf Kauwknie No.95 300
Johanna van Meijer Kauwknie No.96 200
America van den boedel Johannes Kivit van Franke Kauwknie No.97 125
E.C. Meijtt voorstad Zeelandia links No.1 1250
Thomas Bowyer voorstad Zeelandia links No.2 1500
Marietje van Baak voorstad Zeelandia links No.3 600
J. Neuburg erf voorstad Zeelandia links No.4 500
Henrietta Elisabeth van Saffin voorstad Zeelandia links No.5 600
Betje van Reichert voorstad Zeelandia links No.6 400
G.W. Boster voorstad Zeelandia links No.7 400
Adriana van Anna Maria van Gelderland voorstad Zeelandia links No.8 300
boedel Jacob del Sotto voorstad Zeelandia links No.9 0
Catharina van Embricqs erf voorstad Zeelandia links No.10 800
Catharina van Embricqs saldo voorstad Zeelandia links No.10
Jansie van Stolkert voorstad Zeelandia links No.11 500
Pieter Groll voorstad Zeelandia links No.12 500
F.C. Herboldt voorstad Zeelandia links No.13 400
Hans Klint voorstad Zeelandia links No.14 1000
boedel F.N. Johanzoon voorstad Zeelandia links No.15 800
weduwe E.W. Bunker voorstad Zeelandia links No.16 500
C.F. Fetzer voorstad Zeelandia links No.17 600
J.F. Reeder voorstad Zeelandia links No.18 500
Coba van Labadie erf voorstad Zeelandia links No.19 600
Amimba van de Directie & Prins van Sommelsdijk voorstad Zeelandia links No.20 300
H.A. Kross erf voorstad Zeelandia links No.21 400
Johanna van du Mon voorstad Zeelandia links No.22 500
Saratje van Wolff voorstad Zeelandia links No.23 500
Sara van Thomas Smit, voor Tina van Franke voorstad Zeelandia links No.24 400
J.B. Cliton erf voorstad Zeelandia links No.25 500
Fredrik van Wilkens voorstad Zeelandia links No.26 150
S.M. Katz erf voorstad Zeelandia rechts No.1 500
Truy van Mean voorstad Zeelandia rechts No.2 600
Hendrik Hoop Cabena voorstad Zeelandia rechts No.3 500
boedel Daniel Wagener voorstad Zeelandia rechts No.4 1500
boedel Quasiba van Claus Reeder voorstad Zeelandia rechts No.5 500
Frans van Harderwijk voorstad Zeelandia rechts No.6 500
boedel F.A.A. Schwennicke voorstad Zeelandia rechts No.7 500
boedel F.A.A. Schwennicke voorstad Zeelandia rechts No.8 500
Micquette van Knoop voorstad Zeelandia rechts No.9 0
Micquette van Knoop voorstad Zeelandia rechts No.10 0
W.H. van Ommeren voorstad Zeelandia rechts No.11 800
Henrietta van Beudeker voorstad Zeelandia rechts No.12 500
Mary van Mc Neil 1/2 in voorstad Zeelandia rechts No.13 400
boedel J.P. Wagener 1/2 in voorstad Zeelandia rechts No.13 400
Sophia van Cordova, voor den boedel T.J. Cordova voorstad Zeelandia rechts No.14 600
boedel T.J. Cordova voorstad Zeelandia rechts No.15 600
weduwe F.C. van Kaps voorstad Zeelandia rechts No.16 600
D.L. Schultz erf voorstad Zeelandia rechts No.17 0
D.L. Schultz erf voorstad Zeelandia rechts No.18 0
Francina van Geilen erf voorstad Zeelandia rechts No.19 500
Anna van Rooswijk, voor Hermanus Westerman erf voorstad Zeelandia rechts No.20 500
Maria van Samson voorstad Zeelandia rechts No.21 500
M.G. van Dalen voorstad Zeelandia rechts No.22 0
W.A. Carstairs erf voorstad Zeelandia rechts No.23 0
W.A. Carstairs erf voorstad Zeelandia rechts No.24 0
C.C. van Schwartz voorstad Zeelandia rechts No.25 0
C.C. van Schwartz voorstad Zeelandia rechts No.26 0
J.J. Beyrodt erf voorstad Zeelandia rechts No.27 600
J.J. Beyrodt erf voorstad Zeelandia rechts No.28 600
J.J. Beyrodt erf voorstad Zeelandia rechts No.29 600
Cornelis Claassen voorstad Zeelandia rechts No.30 600
Carolina, Henrietta & Mariana van Kloubert voorstad Zeelandia rechts No.31 500
weduwe C.L. Klopman erf voorstad Zeelandia rechts No.32 500
weduwe C.L. Klopman erf voorstad Zeelandia rechts No.33 500
boedel W.H. van Ommeren voorstad Zeelandia rechts No.34 500
boedel W.H. van Ommeren voorstad Zeelandia rechts No.35 500
Juda Delmonte erf voorstad Zeelandia rechts No.36 800
minderjarige Hermana & Henrica van Mietje Robert 1/2 in voorstad Zeelandia rechts No.37 300
Catharina van Embricqs 1/2 in erf voorstad Zeelandia rechts No.37 300
John Black voorstad Zeelandia rechts No.38 800
boedel M.H. van Lobbrecht voorstad Zeelandia rechts No.39 0
boedel M.H. van Lobbrecht voorstad Zeelandia rechts No.40 0
D.M. Samson erf voorstad Zeelandia rechts No.41 0
H.A. Hiemcke erf voorstad Zeelandia rechts No.42 0
J.C. Geijer voorstad Zeelandia rechts No.43 0
J.C. Geijer voorstad Zeelandia rechts No.44 0
J.C. Geijer voorstad Zeelandia rechts No.45 0
J.C. Geijer voorstad Zeelandia rechts No.46 0
J.C. Geijer voorstad Zeelandia rechts No.47 0
J.C. Geijer voorstad Zeelandia rechts No.48 0
Anthoinetta van Van Zichem voorstad Zeelandia rechts No.49 500
boedel G.F. van Zichem voorstad Zeelandia rechts No.50 500
Samuel Schuman voorstad Zeelandia rechts No.51 600
Johanna Jurianna Sluyter voorstad Zeelandia rechts No.52 600
boedel Esther van Paracabo erf voorstad Zeelandia rechts No.53 0
boedel Esther van Paracabo erf voorstad Zeelandia rechts No.54 0
P.W. Spillenaar erf voorstad Zeelandia rechts No.55 500
P.W. Spillenaar erf voorstad Zeelandia rechts No.56 500
P.W. Spillenaar erf voorstad Zeelandia rechts No.57 500
P.W. Spillenaar erf voorstad Zeelandia rechts No.58 500
P.W. Spillenaar erf voorstad Zeelandia rechts No.59 500
P.W. Spillenaar erf voorstad Zeelandia rechts No.60 500
J. Buschman erf voorstad Zeelandia rechts No.61 500
J. Buschman erf voorstad Zeelandia rechts No.62 500
J. Buschman erf voorstad Zeelandia rechts No.63 500
J. Buschman erf voorstad Zeelandia rechts No.64 500
J. Buschman erf voorstad Zeelandia rechts No.65 500
J. Buschman erf voorstad Zeelandia rechts No.66 500
Volkert Saffin voorstad Zeelandia rechts No.67 500
weduwe C. Weitzel erf voorstad Zeelandia rechts No.68 500
J.J. Ferrand erf voorstad Zeelandia rechts No.69 500
boedel C.L. Eickernhorst voorstad Zeelandia rechts No.70 500
David van Stuyvesant erf voorstad Zeelandia rechts No.71 500
boedel W.H. van Ommeren voorstad Zeelandia rechts No.72 500
minderjarige Thomas Day voorstad Zeelandia rechts No.73 600
Volkert Saffin voorstad Zeelandia rechts No.74 500
Volkert Saffin voorstad Zeelandia rechts No.75 500
weduwe C. Weitzel erf voorstad Zeelandia rechts No.76 450
Coquette van Beudeker voorstad Zeelandia rechts No.77 500
boedel C.L. Eickernhorst voorstad Zeelandia rechts No.78 400
Anthonia van Patterson voorstad Zeelandia rechts No.79 400
boedel W.H. van Ommeren voorstad Zeelandia rechts No.80 500
minderjarige J.F. Day voorstad Zeelandia rechts No.81 500
boedel Eliau Pereyra voorstad Zeelandia rechts No.82 1000
Floris Willem van Nieuw Amsterdam voorstad Zeelandia rechts No.83 500
Machielse Salomon junior voorstad Zeelandia rechts No.84 500
Gerrit van Butner erf voorstad Zeelandia rechts No.85 500
D.M. Samson erf voorstad Zeelandia rechts No.86 0
M.G. van Dalen voorstad Zeelandia rechts No.87 0
J.A. Koppelmann voorstad Zeelandia rechts No.88 400
Adam Cameron erf voorstad Zeelandia rechts No.89 0
Adam Cameron erf voorstad Zeelandia rechts No.90 0
F.C. Munnikhuysen erf voorstad Zeelandia rechts No.91 1000
P.D. Bennernagel erf voorstad Zeelandia rechts No.92 0
V.J. van Halm erf voorstad Zeelandia rechts No.93 0
V.J. van Halm erf voorstad Zeelandia rechts No.94 0
J.J. de Friderici erf voorstad Zeelandia rechts No.95 0
J.J. de Friderici erf voorstad Zeelandia rechts No.96 0
J.J. de Friderici erf voorstad Zeelandia rechts No.97 0
J.J. de Friderici erf voorstad Zeelandia rechts No.98 0
Johanna Daal voorstad Zeelandia rechts No.99 500
J.P.H. Kleine voorstad Zeelandia rechts No.100 1800
J.H. Dietzel erf voorstad Zeelandia rechts No.101 0
J.H. Dietzel erf voorstad Zeelandia rechts No.102 0
boedel mr. P.C. van Stuyvesant erf voorstad Zeelandia rechts No.103 0
huis ontbreekt erf voorstad Zeelandia rechts No.104 0
boedel mr. P.C. van Stuyvesant erf voorstad Zeelandia rechts No.105 0
Willem Augustinus voorstad Zeelandia rechts No.106 0
R. Austin erf voorstad Zeelandia rechts No.107 3500
V.J. van Halm erf voorstad Zeelandia rechts A 0
Saraphina van Catharina Opperman voorstad Zeelandia rechts B 400
François van Leckie voorstad Zeelandia rechts C 400
Constantie van Feld erf voorstad Zeelandia rechts D 400
Manheim Weygandt voorstad Zeelandia rechts E 400
huis ontbreekt voorstad Zeelandia rechts F 0
J.F. Friderici erf voorstad Zeelandia rechts G 0
A. de Meij voorstad Zeelandia rechts H 800
S.M. Katz erf voorstad Zeelandia rechts J 400
S.M. Katz erf voorstad Zeelandia rechts K 400
H.A. Hiemcke erf voorstad Zeelandia rechts L 0
J.H. Dietzel erf voorstad Zeelandia rechts M 0