huurwaarde 1812

eigenaar deel erf buurt zijde Wijk huishuur
weduwe W.H. van Ommeren, geboren Thomas No.1.w.1 4000
H.E. Focke No.2.w.1 4000
Salomon de la Parra No.3.w.1 0
N.W. de Reus No.4.w.1 3500
J.S.B. des Borgnes No.5.w.1 5000
James Pringle No.6.w.1 2500
Willem P. Visscher No.7.w.1 0
Francis White No.8.w.1 2500
Willem P. Visscher No.9.w.1 0
boedel W.H. Saffin No.10.w.1 2500
Abraham de Leon No.11.w.1 0
boedel E. Coudercq No.12.w.1 2500
J.W. Raatgever nomine uxoris No.13.w.1 2500
Jan Harme Franke No.14.w.1 2500
R.H. van Halm No.15.w.1 2500
boedel weduwe J.F. Andree No.16.w.1 4000
weduwe C.L. Klopman No.17.w.1 4000
J.C.M. Pepin, geboren Hirsch No.18.w.1 0
J.C.M. Pepin, geboren Hirsch No.19.w.1 0
Francina van Doesburg No.20.w.1 1000
J.C.M. Pepin, geboren Hirsch No.21.w.1 0
J.H. Rooswijk No.22.w.1 0
Sanches & Heilbron No.23.w.1 0
boedel Dirk Brederode No.24.w.1 0
J.C. Kemper & weduwe J.M. Nienhuys No.25.w.1 3000
Volkert Saffin No.26.w.1 1250
weduwe M.S. Samson No.27.w.1 1250
weduwe Zadok Soesman No.28.w.1 0
F.H. Spiering No.29.w.1 4000
P.J. Vlier No.30.w.1 0
boedel Dina de Vries No.31.w.1 0
P.J. Vlier No.32.w.1 0
M.A. Keyzer No.33.w.1 3500
Sanches & Heilbron No.34.w.1 0
Vrouwtje Salomon Machielse No.35.w.1 2500
boedel Joseph Eliazer Salomons No.36.w.1 2500
J. Chateau No.37.w.1 0
Eliazer Eliazer Salomons No.38.w.1 2000
J. Becker & C. Swaan No.39.w.1 3500
A. Valery No.40.w.1 4000
Christiaan Vornkal No.41.w.1 0
boedel Benedictus Samuels No.42.w.1 0
weduwe Isaac Möhler No.43.w.1 0
huis ontbreekt No.44.w.1 0
boedel J.F. Friderici, voor de erven de Vree No.45.w.1 1250
J.F. Friderici No.46.w.1 0
W.A. Carstairs No.47.w.1 0
R.H. van Halm & zoon No.48.w.1 0
R.H. van Halm & zoon No.49.w.1 0
R.H. van Halm & zoon No.50.w.1 0
S.M. Katz No.51.w.1 3000
Henry Bolingbroke & J.J. Duncan No.52.w.1 6250
J.F. Friderici, voor C.F. Friderici No.53.w.1 4250
boedel Dirk Brederode No.54.w.1 0
boedel J.H. Schaap No.55.w.1 1800
Willem Reyke No.56.w.1 2500
Joël Gomperts No.57.w.1 0
Salomon de la Parra No.58.w.1 0
J. Thijm No.59.w.1 8125
D.M. Samson No.60.w.1 0
J. Buschman No.61.w.1 0
J. Buschman No.62.w.1 0
A.S. Levy & Juda Lyons No.63.w.1 0
J. Buschman No.64.w.1 0
David de Jacob Robles de Medina No.65.w.1 4250
Semuel Hananja de la Parra No.66.w.1 0
weduwe Simon Abraham de Vries No.67.w.1 0
C.N. Lambert & J. Berranger No.68.w.1 4250
Isay Abrahams No.69.w.1 0
Isay Abrahams No.70.w.1 0
Semuel Hananja de la Parra No.71.w.1 0
weduwe Joseph d' Anavia & Daniel Fernandez No.72.w.1 0
Joël Gomperts No.73.w.1 0
J.F. Friderici No.74.w.1 0
P.G. Labadie Rouliau No.75.w.1 3000
J.F. Friderici No.76.w.1 0
Maria Johanna de Berenger, geboren Rijnhard No.77.w.1 0
Joseph Salomon Gomperts No.78.w.1 1000
boedel Levy Davids No.79.w.1 4250
Mordechay de la Parra No.80.w.1 3000
Jacob Benjamin Jacobs No.81.w.1 3500
Daniel Elias Daniels No.82.w.1 3000
J.H. Menke No.83.w.1 1800
J.H. Rooswijk No.84.w.1 0
J.C.M. Pepin, geboren Hirsch No.85.w.1 0
Simon Isaac Emanuels No.86.w.1 0
J.H.O. Greeber No.87.w.1 5000
boedel H.M. van Asch van Wijck No.88.w.1 0
boedel J.H. Schaap No.89.w.1 1500
Edward Conolly No.90.w.1 3500
Wolf Moses Wolffs No.91.w.1 2500
Moses Sanches No.92.w.1 0
Christiaan Vornkal No.93.w.1 0
Moses Sanches No.94.w.1 0
J. Buschman No.95.w.1 0
P.D. Bennernagel No.96.w.1 0
Marcus Katz No.97.w.1 2500
Juda Lyons No.98.w.1 0
M.G. van Dalen No.99.w.1 0
M.G. van Dalen No.100.w.1 1800
L.J. Rens No.101.w.1 2000
F.H. Spiering No.102.w.1 900
P.J. Vlier No.103.w.1 2500
Abraham Alexander Salomons No.104.w.1 2500
P.J. Eliazer No.105.w.1 600
Willem Augustinus No.106.w.1 0
weduwe Machiel Jacob de Vries No.107.w.1 2000
weduwe Salomon Abrahams No.108.w.1 0
weduwe Salomon Abrahams No.109.w.1 0
boedel Benedictus Samuels No.110.w.1 0
weduwe Marcus Jacobs No.111.w.1 2250
D.M. Samson No.112.w.1 2000
J.P. Visser No.113.w.1 1000
Vrouwtje Salomon Machielse No.114.w.1 1000
C.F. Göerich & P.W. du Mont No.115.w.1 1500
weduwe Nicolet, geboren Kempen No.116.w.1 600
Salomon Jacob Gomperts No.117.w.1 0
weduwe Simon Abraham de Vries No.118.w.1 0
Louis le Vasseur No.1.w.2 2000
Machielse Salomon junior No.2.w.2 3500
J.F. Ohland No.3.w.2 2000
Semuel Hananja de la Parra No.4.w.2 0
weduwe Samuel Israel No.5.w.2 1800
Gabriel Judeo, voor boedel Lucretie van La Contemplation No.6.w.2 1000
J.G.R. Böhm No.7.w.2 3000
Israël Hartog Levie No.8.w.2 2500
August Leewerman No.9.w.2 1250
J.C. Geijer No.10.w.2 0
Philip Bucker No.11.w.2 3000
F. Casali No.12.w.2 0
C.D. Betting, voor Benjamin Abraham de Vries No.13.w.2 2500
Johannes Faber No.14.w.2 1800
C.F. Steffens No.15.w.2 0
Abraham de Miranda No.16.w.2 2500
weduwe Hans Jacobs No.17.w.2 800
Abraham Moses Levy No.18.w.2 2500
Mary Bella Greene No.19.w.2 2500
Barend Ezegiel No.20.w.2 2500
Mimie van Jacob Juda junior No.21.w.2 800
P.W. Spillenaar No.22.w.2 2500
Vrommetje Bonn No.23.w.2 0
P.W. Spillenaar No.24.w.2 0
Vrommetje Bonn No.25.w.2 0
Genootschap de Verreezene Phoenix No.26.w.2 0
Genootschap de Verreezene Phoenix No.27.w.2 0
Jacob Moses Levy No.28.w.2 2500
M. Thevin No.29.w.2 0
boedel H. Kok No.30.w.2 5000
Miriaan Judea No.31.w.2 0
boedel Josias Pardo No.32.w.2 500
E.W. Pardo No.33.w.2 1500
J.P. Pardo No.34.w.2 150
J.H. Dietzel No.35.w.2 0
F.J. de Raineval No.36.w.2 0
E.E. Emanuels No.37.w.2 3000
weduwe Simon Abraham de Vries No.38.w.2 0
C.S. Beaumgartner No.39.w.2 2500
Isaac Jacob Bonn No.40.w.2 2500
boedel J.A. van Lobbrecht No.41.w.2 3000
P.L. de Rives No.42.w.2 1500
weduwe Abraham de Isaac Bueno de Mesquita No.43.w.2 2500
boedel Jacob del Sotto No.44.w.2 0
boedel Abraham Bueno de Mesquita No.45.w.2 0
Isaac Jacob Bonn No.46.w.2 1250
David Bueno de Mesquita No.47.w.2 4000
gezaamentlijke kinderen van Aurora van da Costa No.48.w.2 0
gezaamentlijke kinderen van Aurora van da Costa No.49.w.2 0
Portugeesch Joodsche Kerkhuysen No.50.w.2 0
H.E. Focke No.51.w.2 2500
Jacob Moses Meyers No.52.w.2 2000
Portugeesch Joodsche Kerkhuysen No.53.w.2 0
Moses Heymans, voor Jacob Emanuels No.54.w.2 0
David Benjamin Jacobs No.55.w.2 0
C.H. Greeve No.56.w.2 2000
J.J. Goedman nomine uxoris No.57.w.2 2000
Coba van Labadie No.58.w.2 2000
boedel Pierre Ferrand No.59.w.2 0
J.A. Knipschaar No.60.w.2 3000
Isaac Nathan Samson No.61.w.2 0
weduwe Haya Salomon Joseph Levy Menist No.62.w.2 2000
J. Jensen & Co. No.63.w.2 1500
M.E. Geerke No.64.w.2 1800
M.E. Geerke No.65.w.2 1200
boedel Joseph Haim del Castilho No.66.w.2 3000
minderjarige J.F.H. Andree Wiltens No.67.w.2 2000
Samuel Fernandes No.68.w.2 2000
Moses Sanches No.69.w.2 0
huis ontbreekt No.70.w.2 0
Cathareyntje van Moron No.71.w.2 300
boedel S.H. Moron No.72.w.2 0
Sara van Abraham Joseph Sarquy No.73.w.2 0
Jacob Jona No.74.w.2 0
boedel S.H. Moron No.75.w.2 0
weduwe Salomon Abrahams No.76.w.2 0
weduwe Abraham de Aron Jessurun No.77.w.2 1500
Elisabeth Christina, Christiaan & Johan Kammel No.78.w.2 0
weduwe Salomon Abrahams No.79.w.2 0
G. Hillers No.80.w.2 1000
boedel Benedictus Samuels No.81.w.2 0
boedel Benedictus Samuels No.82.w.2 0
boedel Moses Abraham Levy No.83.w.2 800
David de Aron Jessurun No.84.w.2 0
Isaac Samuels No.85.w.2 3500
huis ontbreekt No.86.w.2 0
boedel Joseph Haim del Castilho No.87.w.2 0
J.F.C. Becker No.88.w.2 0
Abraham Eliazer Salomons No.89.w.2 1800
Abraham da Silva Curiel 1/2 in No.90.w.2 400
Samuel Bueno Bibas 1/2 in No.90.w.2 400
huis ontbreekt No.91.w.2 0
Jacob Jona No.92.w.2 0
Leonard Fessler No.93.w.2 2000
Elisabeth Christina, Christiaan & Johan Kammel No.94.w.2 0
F.C. Munnikhuysen No.95.w.2 0
F.C. Munnikhuysen No.96.w.2 0
J.C.M. Pepin, geboren Hirsch No.97.w.2 0
Isaac Baruch Louzada No.98.w.2 2000
weduwe J.H.B. Louzada No.99.w.2 0
Elias Benjamin No.100.w.2 3000
Juda Jacob Polak No.101.w.2 1000
weduwe Zadok Soesman No.102.w.2 0
H.P.T. Johanzoon No.103.w.2 1000
weduwe Jacob da Silva Curiel No.104.w.2 3000
Johanna Jurianna Sluyter No.105.w.2 2000
Isaac Fernandes junior No.106.w.2 0
Isaac Fernandes junior No.107.w.2 0
Joseph Salomon Sanches No.108.w.2 3000
F.J. de Raineval No.109.w.2 0
C.F. Steffens No.110.w.2 0
P.M. Bromet No.111.w.2 3000
F. Chasselet No.112.w.2 1250
E.G. Petrie No.113.w.2 3500
H.J. de Schordeyn No.114.w.2 0
G. Gisius No.115.w.2 2000
Nicolaas Roux No.116.w.2 0
Samuel Hananja & Jeosuah de la Parra No.117.w.2 3000
Nicolaas Roux No.118.w.2 0
huis ontbreekt No.119.w.2 0
Salomon Jacob Gomperts, voor Moses Fernandes No.120.w.2 3000
huis ontbreekt No.121.w.2 0
weduwe Abraham Raphael Curiel No.122.w.2 0
G. Noizeux No.123.w.2 3500
boedel Isak Fernandes No.124.w.2 0
William Leckie No.125.w.2 5000
C. Gollenstede No.126.w.2 0
Jacob Salomon Samson No.127.w.2 3000
J. Mutzell No.128.w.2 2250
Jacob Furtado No.129.w.2 0
Jacob Furtado No.130.w.2 0
weduwe E.W. Bunker No.131.w.2 2500
A.S. Levy & Juda Lyons No.132.w.2 0
weduwe Moses Abendanon No.133.w.2 1250
boedel Jacob Salomon Sanches No.134.w.2 1500
Jacob Simon Gomperts No.135.w.2 1500
F. Colsoul No.136.w.2 1250
Aron Bueno de Mesquita No.137.w.2 2000
weduwe Moses de Capadoce Dz. No.138.w.2 2000
S.M. Samson No.139.w.2 2500
weduwe Jacob da Silva Curiel No.140.w.2 600
huis ontbreekt No.141.w.2 0
Alexander Samuels No.142.w.2 1500
boedel H.J. Goedman No.143.w.2 0
Juda Delmonte No.144.w.2 0
Juda Delmonte No.145.w.2 0
Juda Delmonte No.146.w.2 0
boedel Anthonis Soulage junior No.147.w.2 0
boedel Anthonis Soulage junior No.148.w.2 0
boedel Christiaan des Pommares No.149.w.2 150
S.M. Samson No.150.w.2 1500
Antje van Saffin No.151.w.2 2000
Benjamin Abraham de Vries No.152.w.2 2500
F. Casali No.153.w.2 0
boedel Christiaan des Pommares No.154.w.2 2000
boedel Jacob Salomon Sanches No.155.w.2 3000
P.C. Roepel eerste exploicteur, voor reekening J.C. de Barrios No.156.w.2 800
M. Thevin No.157.w.2 0
boedel Salomon Emanuels No.158.w.2 0
Abigael Abenacar No.159.w.2 800
minderjarige kinderen Louisa Pater No.160.w.2 2000
F.M. Dumenie No.161.w.2 0
Jacob Fereira No.162.w.2 1250
Abraham Alexander Salomons & Jacob Simon Gomperts No.163.w.2 900
Samuel Haim Cohen Nassy No.164.w.2 0
Juda Lyons No.165.w.2 0
Jacob Lyon Arons, voor Benjamin a Cohen No.166.w.2 1800
Isaac Nahar No.167.w.2 0
weduwe Mozes de Britto No.168.w.2 0
Joseph Elkan Levy No.169.w.2 3000
F.M. Dumenie No.170.w.2 0
F.M. Dumenie No.171.w.2 0
J.G. Beetz No.172.w.2 1000
weduwe Abraham Raphael Curiel No.173.w.2 0
weduwe Abraham Raphael Curiel No.174.w.2 0
Samuel Fernandes, voor reekening Pinchas a Cohen No.175.w.2 500
Hartog Benjamins No.176.w.2 1000
Isaac Fernandes junior No.177.w.2 1000
weduwe R.G. Silva No.178.w.2 300
H. de Berenger No.179.w.2 0
M.L. Arons No.180.w.2 0
Andries Mulder & Co. No.181.w.2 1250
gebroeders Louzada No.182.w.2 2250
Isaac Fernandes junior No.1.w.3 2500
D.E. Pereyra No.2.w.3 4000
Jacob Emanuels No.3.w.3 2000
J. Göettling No.4.w.3 4000
E.Z. Soesman No.5.w.3 0
M.G. Arden No.6.w.3 0
C.F. Steffens No.7.w.3 0
weduwe D.R. Robles de Medina No.8.w.3 1800
kinderen van C. Roepel No.9.w.3 2000
J.W.G. Ziegenmeyer No.10.w.3 2000
huis ontbreekt No.11.w.3 0
boedel Aron Joseph Polak No.12.w.3 1800
Willem Diederich No.13.w.3 900
boedel Aron E. Polak No.14.w.3 1000
weduwe Abraham Fernandes No.15.w.3 1500
Abraham Arlaud No.16.w.3 3000
weduwe S.J. van Coerland & Zadok Simon van Coerland No.17.w.3 0
Josua Lolkes No.18.w.3 2000
weduwe S.J. van Coerland & Zadok Simon van Coerland No.19.w.3 0
weduwe S.J. van Coerland No.20.w.3 1000
Jacob de Abraham Bueno de Mesquita, voor weduwe Abraham Fernandes No.21.w.3 1500
J. Embricqs No.22.w.3 2425
huis ontbreekt No.23.w.3 0
Moses Sanches No.24.w.3 0
weduwe C. Weitzel No.25.w.3 1750
Elisabeth van de weduwe E.C.W. Meurs No.26.w.3 1800
Elisabeth Picorna No.27.w.3 0
weduwe W.H. Poppelman No.28.w.3 0
weduwe W.H. Poppelman No.29.w.3 0
boedel weduwe S. Broun No.30.w.3 800
Heyman Simon van Coerland No.31.w.3 2500
boedel J.G. Neitzsch No.32.w.3 0
N.S. Matile, geboren Petersen No.33.w.3 2000
boedel Angelica de Lisle No.34.w.3 0
Isaac Jacob Bonn No.35.w.3 500
Dora Samson No.36.w.3 1000
Maria van Doesburg No.37.w.3 2000
P.F. van Ommeren No.38.w.3 800
Moses Jesserun de Oliviera No.39.w.3 0
F.H.A. Röeben No.40.w.3 800
Jacob Jona 1/2 in No.41.w.3 400
weduwe Salvador Sarquy 1/2 in No.41.w.3 400
P. Heydorn No.42.w.3 0
Eliau Pacheco No.43.w.3 1800
Johanna Christina Steeven No.44.w.3 0
David Saruco voor Jacob Jona No.45.w.3 1500
Isaac de David Baruch Louzada No.46.w.3 1000
C. Gollenstede No.47.w.3 0
T.L. Nepveu No.48.w.3 0
boedel J.F. Grunmuller No.49.w.3 0
boedel J.F. Grunmuller No.50.w.3 0
H.F. Matile No.51.w.3 0
J.J. Muller No.52.w.3 0
J.J. Muller No.53.w.3 0
David de Aron Jessurun No.54.w.3 0
Pieter Heydorn No.55.w.3 0
Isaac de Abraham Bueno de Mesquita No.56.w.3 1500
Roxanna van Stuyvesant No.57.w.3 1000
boedel J.B. Ferrand No.58.w.3 1500
Pieter Heydorn No.59.w.3 0
Pieter Heydorn No.60.w.3 0
Rachel Jessurun, huisvrouw van M.H. Nahar No.61.w.3 900
Gompert Philip Heylbron No.62.w.3 1500
F.C. Munnikhuysen No.63.w.3 0
Pieter Heydorn No.64.w.3 0
U.H. Wilkens No.65.w.3 0
U.H. Wilkens No.66.w.3 0
Anna Linsey No.67.w.3 1250
boedel Abraham Bueno de Mesquita No.68.w.3 0
F.M. Dumenie No.69.w.3 0
Hoogduitsch Joodsche Kerkhuys No.70.w.3 300
Jacobus Geilen No.71.w.3 0
F.C. Munnikhuysen No.72.w.3 0
G. Schelling No.73.w.3 1250
Daniel Rocheteau No.74.w.3 3000
M.L. Arons No.75.w.3 0
M.L. Arons No.76.w.3 0
loge de Standvastigheyd No.77.w.3 5000
huis ontbreekt No.78.w.3 0
Jan Planteau No.79.w.3 3000
A.A. Halfhide No.80.w.3 0
C.L. Weissenbruch No.81.w.3 3000
Cornelia van Geniets No.82.w.3 0
weduwe Aron Jessurun No.83.w.3 1800
Elisabeth Christina van der Heyde No.84.w.3 1000
huis ontbreekt No.85.w.3 0
Johanna van Chaise No.86.w.3 600
huis ontbreekt No.87.w.3 0
huis ontbreekt No.88.w.3 0
weduwe W.H. Esser, geboren Kalden No.89.w.3 600
Anna Elisabeth Halfhide No.90.w.3 400
Klaas van der Meer No.91.w.3 1800
A.W. Schlichting nomine uxoris No.92.w.3 400
boedel Esther van Paracabo No.93.w.3 0
loge L' Union No.94.w.3 5000
Moses Sanches No.95.w.3 0
Samuel Haim Cohen Nassy No.96.w.3 0
boedel Joseph Haim del Castilho No.97.w.3 1500
E.Z. Soesman No.98.w.3 0
boedel Joseph Haim del Castilho No.99.w.3 0
boedel Joseph Haim del Castilho No.100.w.3 0
D.M. Sanches No.101.w.3 0
weduwe Isaac Robles de Medina No.102.w.3 800
Salomon Alberga No.103.w.3 1800
G.N. Linck No.104.w.3 0
Isaac Henriques Cotino No.105.w.3 0
Hartog Benjamins No.106.w.3 5000
Abraham Nunes No.107.w.3 4000
Weesmeesteren der Portugeesch Joodsche Natie, voor boedel Samuel Nunes No.108.w.3 0
Abraham de Leon No.109.w.3 0
Joseph de la Parra No.110.w.3 6000
Friderici & Malmberg No.111.w.3 6000
G.N. Linck No.112.w.3 0
minderjarige kinderen van J.E.S. Zeeman No.113.w.3 3000
Barend Harms & Joseph Negle No.114.w.3 2000
Q.G. Pichot No.115.w.3 0
G.N. Linck No.116.w.3 0
Isaac Henriques Cotino No.117.w.3 0
F.M. Dumenie No.118.w.3 0
F.M. Dumenie No.119.w.3 0
Abraham del Prado No.120.w.3 800
David Judeo junior No.121.w.3 0
P.C. Roepel 1e exploicteur, voor boedel Jacob Samuel Jessurun No.122.w.3 600
boedel weduwe Jean Fontane No.123.w.3 500
boedel Josua Guichet No.124.w.3 600
Moses Jessurun de Olivieira No.1.w.4 1500
Cornelia van Geniets No.125.w.3 0
Salomon Abendanon No.2.w.4 1800
J.J. de Friderici No.3.w.4 0
Hanna Hartog Jacobs No.4.w.4 0
A.A. Halfhide No.5.w.4 1000
Catreyntje van Mordechay Elkan Levy No.6.w.4 600
David del Prado No.7.w.4 1250
David Bueno de Mesquita No.8.w.4 300
weduwe Isaac de Capadoce No.9.w.4 0
weduwe Isaac de Capadoce No.10.w.4 0
J.B. Louzada senior & J.B. Louzada No.11.w.4 2500
boedel J.G. Neitzsch No.12.w.4 0
C.J. Esser No.13.w.4 800
Maria Pater No.14.w.4 600
Catharina Ulrica van Buckland No.15.w.4 600
David Judeo junior No.16.w.4 0
huis ontbreekt No.17.w.4 0
Betje van Beeldsnijder No.18.w.4 0
boedel Joseph van Princes van Van Meel No.19.w.4 800
erven H.B.F. Texier No.20.w.4 1000
weduwe Isaac Mendes Noble No.21.w.4 500
J.M.L. Muller No.22.w.4 150
weduwe Luna David Cohen Nassy No.23.w.4 500
Wilhelmina Elisabeth Stolkert No.24.w.4 1500
boedel Jacob Muntz No.25.w.4 1500
H.F. Matile No.26.w.4 0
H.F. Matile No.26.w.4 0
P.J. Pohl & Louisa van Pohl No.27.w.4 1000
M. de Baize No.28.w.4 1000
boedel Dina van Stolting No.29.w.4 0
boedel Dina van Stolting No.29.w.4 0
Jacob de Para No.30.w.4 0
N.P. Louis, voor den boedel Klaas Couacoe No.31.w.4 0
Nelly van de weduwe Salomon Abrahams No.32.w.4 500
boedel E. Yvershuys No.33.w.4 1500
M. de Baize No.34.w.4 4000
Kea van Welgedagt No.35.w.4 800
F.C.F. Homeyer No.36.w.4 800
boedel A.M.C. Faber No.37.w.4 900
boedel Mariana van da Costa No.38.w.4 500
Elisabeth & D.W. Meyerhoff No.39.w.4 800
huis ontbreekt No.40.w.4 0
huis ontbreekt No.41.w.4 0
Aletta & boedel E. Yvershuys No.42.w.4 600
grond Wolffenbuttel No.43.w.4 1000
huis ontbreekt No.44.w.4 0
N.S. Matile, geboren Petersen No.45.w.4 150
Johanna Wilhelmina van Bedloo No.46.w.4 400
C.G. Naumann, voor C.F. Steffens No.47.w.4 800
C.G. Naumann, voor Francina van Faring No.48.w.4 400
J.J. Asschenbrenner No.49.w.4 400
Johanna van P.N. Arden No.50.w.4 600
boedel Hendrik van den Abeele No.51.w.4 800
Christina Brentina van J.J. van Paramaribo No.52.w.4 0
Palm van Talbot No.53.w.4 300
Johanna Wilhelmina van Clauka No.54.w.4 500
Rica van de Crepy No.55.w.4 500
boedel Pieter Welgedagt No.56.w.4 600
J.C.M. Pepin, geboren Hirsch No.57.w.4 0
Wilmeyntje, Santje & Johanna van de Kruyff No.58.w.4 600
S.M. Samson No.59.w.4 2000
Galathea & Maria van Doesburg No.60.w.4 500
G. Goede, voor boedel Betje van Hester van Pardo No.61.w.4 300
Benjamin Abraham de Vries No.62.w.4 800
D.W. Meyerhoff, voor den boedel Pandora van Blatner No.63.w.4 150
J.A. Leydenhoop No.64.w.4 150
Sara van Sobre No.65.w.4 300
J.J. van Dusselle No.66.w.4 150
David Bueno de Mesquita No.67.w.4 1800
huis ontbreekt No.68.w.4 0
huis ontbreekt No.69.w.4 0
huis ontbreekt No.70.w.4 0
huis ontbreekt No.71.w.4 0
huis ontbreekt No.72.w.4 0
huis ontbreekt No.73.w.4 0
C.F. Nemelc No.74.w.4 0
boedel T.J. Cordova No.75.w.4 400
Marietje van de La Rochette No.76.w.4 400
Hazard van P.F. Roos No.77.w.4 0
Alida van Lemmers No.78.w.4 400
J.J.H. van de Zee & kinderen No.79.w.4 600
Isaac Baruch Louzada No.80.w.4 1000
boedel W.J. Leysner No.81.w.4 1000
boedel W.J. Leysner No.82.w.4 500
Francina van Bossé No.83.w.4 0
Diana van Adam No.84.w.4 250
Sara van Sobre No.85.w.4 0
Dina van Weyne No.86.w.4 0
Jacobus Geilen No.87.w.4 1000
Thomas Thomas No.88.w.4 400
Sara van Sobre No.89.w.4 0
boedel Jacob Muntz No.90.w.4 500
Santje Gerhardina van Adam No.91.w.4 300
A.H. Borghard No.92.w.4 0
Johanna & Nannie van Rosa van Schlosser No.93.w.4 150
minderjarigen Anna Jacoba, Marinus Johannes & Petrus Francois van Gelderen No.94.w.4 800
J.G.R. Böhm No.95.w.4 800
Jansie van Kok No.96.w.4 500
weduwe E.W. du Bruyel No.97.w.4 0
Susanna Oosterheau No.98.w.4 1000
Miriaan Judea No.99.w.4 0
Jaël del Prado 1/2 in No.100.w.4 150
minderjarige van Lucia Christina van Nieuwenhuysen 1/2 in No.100.w.4 150
Josina Hendrina Griethuysen No.101.w.4 500
Lucia van de Graaff No.102.w.4 0
M. Eversdijk, voor Theresia van Claas Quacoe No.103.w.4 300
Jacoba Rijswijk No.104.w.4 500
Dina van Weyne No.105.w.4 0
L.A. Parisius No.106.w.4 800
Mimie van Meyer No.107.w.4 0
Mimie van Meyer No.108.w.4 0
H.W. Rucker No.109.w.4 500
boedel Affiba van Dahlberg No.110.w.4 500
huis ontbreekt No.111.w.4 0
Rosa van Meyer No.112.w.4 800
minderjarige Elisabeth Hendrina No.113.w.4 1500
huis ontbreekt No.114.w.4 0
Hendrik Scholtsborg No.115.w.4 0
Charlotta Petronella van de Beauveser No.116.w.4 800
J.J. van Dusselle No.117.w.4 600
minderjarigen Johanna Cornelia, Johannes Franciscus Adriaan, Adriana Elisabeth Loura & Willem Jacques Gn. Doorenbossen No.118.w.4 1250
boedel C.H. Windhorst No.119.w.4 1250
boedel weduwe Koenen No.120.w.4 300
Gracia de Para No.121.w.4 500
boedel Gerrit Leysner No.122.w.4 500
boedel A. Ulff No.123.w.4 400
E.M. Schelkes No.124.w.4 0
D.C. Affourtit No.125.w.4 400
N.P. Louis, voor den boedel Klaas Couacoe No.126.w.4 0
N.P. Louis, voor den boedel Klaas Couacoe No.127.w.4 0
J.G. Weiss No.128.w.4 0
Wilmeyntje, Santje van Lobbrecht No.129.w.4 0
weduwe A.C. Gerholdt No.130.w.4 0
F.C. Fackert No.131.w.4 900
H.F. Matile No.132.w.4 0
J.H. Samson, voor den boedel Jan Samson No.133.w.4 150
J.A. Bauer No.134.w.4 1250
weduwe M. Tome, geboren de Vree No.135.w.4 600
H. de Berenger No.136.w.4 0
Jacob de Aron Jessurun No.137.w.4 0
Jacob de Aron Jessurun No.138.w.4 0
weduwe E.W. du Bruyel No.139.w.4 0
weduwe Isaac Emanuels No.140.w.4 3000
J.M.L. Muller No.141.w.4 2000
M.S. Schuster No.142.w.4 0
J.J. Ferrand No.143.w.4 1000
F.C. Rincke No.144.w.4 1500
Agacia van F.C. Rincke No.145.w.4 1250
Andries van den Bergh No.146.w.4 2500
Francina Mariana Jordan No.147.w.4 800
Francina Mariana Jordan No.147.w.4
Esther Frederica Capadoce No.148.w.4 300
G.E. de Courval, voor den boedel Mariana de Britto No.149.w.4 1500
Maria Elisabeth Scholtsborg No.150.w.4 0
Francina van Dahlberg No.151.w.4 400
Fredrica van Matras van Vöge No.152.w.4 0
Nicolaas Roux No.153.w.4 0
Jansie van Buttenie No.154.w.4 900
L.H. Lijnslager No.155.w.4 1000
Willem Augustinus No.156.w.4 0
Willem Augustinus & J.C. Mentua No.157.w.4 900
Maria Magdalena Claasen No.158.w.4 800
J.H. Rooswijk No.159.w.4 0
J.H. Rooswijk No.159.w.4 0
Abraham Francois Picorna No.160.w.4 300
erven de Haan No.161.w.4 1500
S.M. Rucker No.162.w.4 0
S.M. Rucker No.163.w.4 0
J.A. Muller No.164.w.4 1500
Amimba van Hanssen No.165.w.4 0
Jacquelina Eva de Montel No.166.w.4 1250
A.H. Ruchman No.167.w.4 1800
kinderen van Affiba van Dickie Samson No.168.w.4 600
Elisabeth Christina Kammel No.169.w.4 300
M.M.W. Rensyel 1/2 in No.170.w.4 400
Johanna Charlotta Renseyl 1/2 in No.170.w.4 400
Adriana van Bley, voor boedel C.M. Kammel No.171.w.4 400
Johannes Emming No.172.w.4 300
J.H. Meyer No.173.w.4 0
Affiba van de Indiaanen van Coppename No.174.w.4 250
boedel J.N. Jochems No.175.w.4 500
Johanna Maria Helcus No.176.w.4 0
Lea van Jacob Levy No.177.w.4 500
Affiba Petronella van Pelserius No.178.w.4 0
Abigael Abenacar No.179.w.4 600
boedel Cornelia Nebie van Enckhuysen No.180.w.4 150
weduwe O.D. Supen No.181.w.4 800
P.C. Roepel, 1e exploicteur, voor Dido van de Montel No.182.w.4 0
P.C. Roepel eerste exploicteur, voor Jonas & Chocolaad van Hendrik van Pichot No.183.w.4 0
Jacob de Para No.184.w.4 0
boedel Luna van Isaac Abraham Fernandes No.185.w.4 250
P.H. Planteau No.186.w.4 150
E.G. Veldwijk No.187.w.4 0
boedel J.H. Moseberg No.188.w.4 600
J.L. Valentijn No.189.w.4 0
Juda Machiel de Vries No.190.w.4 900
Cornelis Kocq No.191.w.4 300
Christina Picorna No.192.w.4 400
A.A. Halfhide No.193.w.4 0
B.M. Sanches No.194.w.4 0
Jacob Abrahams No.195.w.4 400
boedel H.J. Goedman No.196.w.4 0
Clasina van Brotze No.197.w.4 800
Diana van Felbinger No.198.w.4 150
U.H. Wilkens No.199.w.4 0
Antje van de weduwe van de Lande No.200.w.4 150
Abraham de Leon No.201.w.4 0
Abraham de Leon No.202.w.4 0
H.L. de Meinertshagen No.203.w.4 0
H.L. de Meinertshagen No.204.w.4 0
Bessie van Halfhide No.205.w.4 400
J.E. de Vrijheid, voor den boedel Tannetje de Vrijheid No.206.w.4 300
Blanka van Abigael de Britto No.207.w.4 300
S.F. Dompig No.208.w.4 300
S.F. Dompig No.209.w.4 300
J.L. de Niem No.210.w.4 500
boedel Pierre Ferrand No.211.w.4 0
Jansie van Schuster No.212.w.4 150
Kaatje van Barlon No.213.w.4 400
J.S. Weygandt No.214.w.4 400
Affiba Petronella van Pelserius No.215.w.4 0
boedel B.J. du Babijan No.216.w.4 1000
M.H. Alberga No.217.w.4 300
J.P. Tafaris, voor reekening Harm Joorens No.218.w.4 500
Johanna de Jongh No.219.w.4 500
Wilhelmina van Saffin No.220.w.4 500
boedel J.N. Wohlfahrt No.221.w.4 900
boedel J.L. Kleman No.222.w.4 400
Willem Temmens No.223.w.4 0
Joël Gomperts No.224.w.4 0
H.J.J. Bramm & Augustina Bramm No.225.w.4 500
C.W. Brunabend No.226.w.4 500
boedel P.L. Heckers No.227.w.4 400
Cleopatra van Casper van der Weyde No.228.w.4 0
Cleopatra van Casper van der Weyde No.229.w.4 0
Jansie Stieser No.230.w.4 400
Betje van Anna Maria Boudewijn No.231.w.4 200
S.N. de Beek & Lucretie van du Peyrou No.232.w.4 800
huis ontbreekt No.233.w.4 0
Pieter Walschaar, voor J.J. van Dusselle No.234.w.4 800
boedel Francina van Kennedy No.235.w.4 300
boedel Daniel Buttner No.236.w.4 0
boedel Gratia de Britto No.237.w.4 0
W.P. Prins No.238.w.4 0
J.A. Wohlfahrt No.239.w.4 1000
J.F. Friderici No.240.w.4 100
P.A. Brandt No.241.w.4 1000
boedel Johanna Ennens No.242.w.4 500
boedel Gratia de Britto No.243.w.4 0
J.M.L. Muller No.244.w.4 2000
Johanna Christina Steeven No.245.w.4 0
boedel Elisabeth Petronella van Nieuwkerk No.246.w.4 150
boedel Pieter de Bakker No.247.w.4 150
Mariana van de Bye No.248.w.4 500
Johanna Maria Helcus No.249.w.4 0
J.P. Zeeman No.250.w.4 0
Maria van de Avilaer No.251.w.4 600
Tototje van Van Suijle No.252.w.4 300
J.F. Friderici No.253.w.4 300
boedel Adjuba van Marosé No.254.w.4 300
Saratje van Martinen No.255.w.4 0
J.P. Zeeman No.256.w.4 0
J.P. Zeeman No.257.w.4 0
boedel J.H.S. Uhlenkamp No.258.w.4 150
Frans Harreveld No.259.w.4 300
Cornelia van Wossing No.260.w.4 1000
C.F. Steffens No.261.w.4 600
C.F. Steffens saldo No.261.w.4
C. Kersten & Co. No.262.w.4 0
C. Kersten & Co. No.263.w.4 0
Hermanus Ysbrand Buurma No.264.w.4 0
Nanoe van J.W. Boon No.265.w.4 500
P. Schmeltz No.266.w.4 0
Jan Weyne No.267.w.4 0
minderjarige kinderen van C.G. Liwald No.268.w.4 800
weduwe P. Wijnbergen No.269.w.4 0
David Judeo junior No.270.w.4 0
boedel Madam van Meerzorg No.271.w.4 0
boedel Madam van Meerzorg No.271.w.4 0
Casper Harms No.272.w.4 3500
Luthersche kerkhuysen No.273.w.4 0
Luthersche kerkhuysen No.274.w.4 0
huis ontbreekt No.275.w.4 0
boedel Daniel Buttner No.276.w.4 0
David del Prado, voor D.M. Samson No.277.w.4 4000
J.L. Malmberg No.278.w.4 3000
Hanna Hartog Jacobs No.279.w.4 0
C.L. Smidt voor Tufts & Mac Corkle No.280.w.4 3750
Willem Isaac Labad No.281.w.4 1250
Henry Adney No.282.w.4 0
Henry Adney No.283.w.4 0
boedel l' Esperance van Diederiks No.284.w.4 800
Antje van M.H. Brandon No.285.w.4 800
minderjarige Maria van de Ridder No.286.w.4 1250
weduwe Ribca van Mordechay Abraham Gallas No.287.w.4 1500
weduwe J.H. Schuydt No.288.w.4 600
W.P. Prins No.289.w.4 0
Desiree van de weduwe Godeffroy No.290.w.4 800
huis ontbreekt No.291.w.4 0
Lucretie van Lobo No.292.w.4 0
M.N. Pardo No.293.w.4 1250
C. Kersten & Co. No.294.w.4 0
Nicolaas Russel No.295.w.4 1250
boedel Paul Wendworth No.296.w.4 600
Anthonia van Hartsinck, voor Hendrina Johanna Franke No.297.w.4 1000
Henrietta van Roux No.298.w.4 0
boedel Kettie van Princes van Pater No.299.w.4 600
Cato van Vuyst No.300.w.4 800
Elisabeth Christina van Hertsbergen & kinderen No.301.w.4 0
Jacobus van Locko No.302.w.4 400
Charlotta Maria Smit No.303.w.4 800
boedel Rosa Judea No.304.w.4 600
Petronella van Paccotton No.305.w.4 800
H. Stenhuys qq, voor boedel J. Pollet No.306.w.4 150
Moses de Abraham Bueno de Mesquita No.307.w.4 500
boedel Anna Charlotta Muller No.308.w.4 500
J.G. van Corpinabo No.309.w.4 500
boedel Johannes de Bye No.310.w.4 0
boedel Johannes de Bye No.311.w.4 0
Philida van Juliaans No.312.w.4 800
Johanna Ida van Heijst No.313.w.4 800
D.M. Sanches No.314.w.4 0
Adam Jooris No.315.w.4 300
huis ontbreekt No.316.w.4 0
Johanna Theodora Gesina van Wossing No.317.w.4 0
H.H. Arnzen No.318.w.4 600
Thomas Smith No.319.w.4 2000
boedel M.L. Conijnenberg No.320.w.4 600
J.C. Jong No.321.w.4 300
Lea van de weduwe Moses de Vries No.322.w.4 500
Colinette van de Cacheleu No.323.w.4 500
Wilhelmina Cornelia & Johanna Lucretia Pater No.324.w.4 0
boedel Nanoe van Schaap No.325.w.4 150
boedel Hendrik van Perica No.326.w.4 150
Judith Uliel No.327.w.4 500
E.M. Schelkes No.328.w.4 0
Anna Maria van Gelderland No.329.w.4 300
Daphina van Jacob van Hagenburg No.330.w.4 0
minderjarigen C.C. Witte & J.M. Klaassen No.331.w.4 0
Christina Dutry No.332.w.4 0
G.N. Linck No.333.w.4 0
Dora van du Peyrou No.334.w.4 0
boedel Christiaan des Pommares No.335.w.4 0
Anna Samson No.336.w.4 0
Anna Samson No.337.w.4 0
Carel Christiaan de Hoed No.338.w.4 300
Tina van Franke No.339.w.4 0
E.R.C. Gordon No.340.w.4 900
Anna Jacoba Yssan & David Joseph Cohen Nassy No.341.w.4 750
boedel Jaba van Steenbergen No.342.w.4 400
L' Esperance van Premiere van Juda No.343.w.4 0
huis ontbreekt No.344.w.4 0
Elisabeth Selestina van Swenne No.345.w.4 600
Francina Henrietta Ysendooren No.346.w.4 300
W.P. Prins No.347.w.4 0
G. Feuchtenberger No.348.w.4 0
Joël Gomperts No.349.w.4 0
Maria Johanna de Berenger, geboren Rijnhard No.350.w.4 0
huis ontbreekt No.351.w.4 0
S.A. Gerholdt No.352.w.4 400
Susanna Brandon No.353.w.4 1500
Salomé van Ziegenmeyer No.354.w.4 800
J.E. van Onna No.355.w.4 0
boedel J.J. Uckermann No.356.w.4 1000
minderjarige J.C.G. Wagner No.357.w.4 500
Ribca Moron, voor D.M. Samson No.358.w.4 600
Nannie van de weduwe Godeffroy No.359.w.4 0
H. Ottinger No.360.w.4 500
Christina van Rack No.361.w.4 300
Amimba van C.G. Guhl No.362.w.4 250
Wilhelmina van Bocko No.363.w.4 0
Wilhelmina van Bocko No.364.w.4 0
boedel Affiba van Goede No.365.w.4 400
boedel Walter Kennedy No.366.w.4 300
E.J. Wesenhagen No.367.w.4 750
J. Thieler No.368.w.4 600
Pierre Vossard No.369.w.4 0
Ary Sanson No.370.w.4 500
boedel Bellona van Schelling No.371.w.4 0
Julia van Gezelschap No.372.w.4 400
Bessie & Amimba van Christina Gentelman No.373.w.4 300
boedel Bellona van Schelling No.374.w.4 300
L.W. Stobus No.375.w.4 150
boedel F.A. Isaac No.376.w.4 500
Christina van du Maurin No.377.w.4 0
L.P. van Amson No.378.w.4 300
Frederik de Lisle No.379.w.4 150
H.W. Boschman No.380.w.4 600
J.F. Becker, voor den boedel weduwe Eberding No.381.w.4 200
boedel Pieter Jurgenson No.382.w.4 150
boedel Affiba van Coppename No.383.w.4 500
A.A. Halfhide No.384.w.4 0
Europa van Völker No.385.w.4 600
C.G. Guhl No.386.w.4 800
Johan Hanssen No.387.w.4 800
boedel Isaac van Meyer No.388.w.4 500
boedel Amimba van Casper No.389.w.4 300
Hanna Marcus No.390.w.4 150
Francois, Julia, Louis & Louisa Mean No.391.w.4 1000
J.M. Bois No.392.w.4 500
boedel J.G. Neitzsch No.393.w.4 0
Jacobus Treurniet No.394.w.4 500
boedel Jona van Comvalius No.395.w.4 400
D.M. Sanches No.396.w.4 0
erven Matthijs Eppels No.397.w.4 800
Simcha van Wichers No.398.w.4 0
Mina van Wossing No.399.w.4 800
minderjarige kinderen van Dona van J.W. Boom No.400.w.4 500
minderjarige kinderen van Dona van J.W. Boon No.400.w.4 0
boedel A. Hartman No.401.w.4 500
boedel Kina van Friderici No.402.w.4 250
Simon Tjerks No.403.w.4 500
boedel David van Juda No.404.w.4 0
boedel David van Juda No.405.w.4 0
boedel Louis van Paria No.406.w.4 150
minderjarigen Johannes Jacobus & Margaretha Alba. van Albrecht No.407.w.4 500
Roselina van Catharina Opperman No.408.w.4 0
Floris Willem van Nieuw Amsterdam No.409.w.4 400
Christina Brentina van J.J. van Paramaribo No.410.w.4 0
Premiere van Juda No.411.w.4 400
Rosa van Nieuw Star No.412.w.4 300
Mimie van Kaatje van Dietze No.413.w.4 250
S.G. Hoppe No.414.w.4 600
Johanna Christina Sluyter No.415.w.4 600
boedel Tingie van Van Son No.416.w.4 300
Princes van Hartog Jacobs No.417.w.4 450
J.F. Hesse No.418.w.4 0
J.F. Hesse No.419.w.4 0
Thomas Jacobus van Hermanus van Butner No.420.w.4 200
V.W. Poulijn No.421.w.4 200
boedel Anna Maria van Gardo No.422.w.4 300
Jaël van Potjer No.423.w.4 400
Maria van Nillion No.424.w.4 500
weduwe F. Rod, geboren Klijnhens No.425.w.4 600
boedel Anna van Sobre No.426.w.4 0
kinderen van Maria J.E. Vieira No.427.w.4 0
E.P. Jacobs No.428.w.4 400
J.F.C. Becker No.429.w.4 0
Ackra No.430.w.4 150
Anna van D.N. Monsanto No.431.w.4 0
J. Ohlsenberg No.432.w.4 300
boedel W.J. Leysner No.433.w.4 300
boedel Philander van de Hooy No.434.w.4 250
Clara van Mendes No.435.w.4 300
minderjarige Weissenbrucher No.436.w.4 750
Betje van Van Velsen No.437.w.4 150
boedel H.C. Flohr No.438.w.4 1000
weduwe M.H. van Hanekroth No.439.w.4 0
D.M. Sanches No.440.w.4 0
boedel Constantie van Nepveu No.441.w.4 450
J.H.G. Sluyter No.442.w.4 400
A.A. Middelijn No.443.w.4 600
boedel D.N. Goede No.444.w.4 450
Kettie van Smit No.445.w.4 500
G. Bolte No.446.w.4 500
Esther weduwe Mordechay Fernandes No.447.w.4 150
boedel Jacob Tauro No.448.w.4 500
boedel Jacob Tauro No.448.w.4 0
Elisabeth Picorna No.449.w.4 0
Johanna Kreutz No.450.w.4 150
boedel Galathea van Nannie van Dominique Poincelo No.451.w.4 150
Johannes Pieter van Constantie van Paulus Janssen No.452.w.4 150
huis ontbreekt No.453.w.4 0
Genootschap Concordia No.454.w.4 5000
Salomon Jacob Gomperts No.455.w.4 0
H.C. Allers No.456.w.4 500
J.L. Matile & G. Wildeboer No.457.w.4 5000
Semuel Hananja de la Parra No.458.w.4 0
J. Overeem qq, voor L. Crison No.459.w.4 3000
H.F. Matile No.460.w.4 0
H.F. Matile No.460.w.4 0
G. Feuchtenberger No.461.w.4 0
J.L. Relotius No.462.w.4 2000
Louisa & Jan Snijders No.463.w.4 1500
boedel Dina van Stolting No.464.w.4 0
boedel Dina van Stolting No.464.w.4 0
J.F. Leue, voor H.C. Voetmann No.465.w.4 2500
weduwe Zadok Soesman No.466.w.4 0
boedel Susanna van Ommeren No.467.w.4 150
Fernandes & Nahar No.468.w.4 0
Lucia van Roetges No.469.w.4 1250
J. Mutzell No.470.w.4 300
Anna Laveyck No.471.w.4 1250
Truy van Rens No.472.w.4 1000
boedel Pieter Tournier No.473.w.4 800
W.A. Koopman No.474.w.4 1800
Israel Benjamin Jacobs No.475.w.4 2500
boedel C.G. Pfannenstil No.476.w.4 300
Jacob Jona No.477.w.4 1800
Pieter Boss No.478.w.4 0
F.L. van der Stede No.479.w.4 0
erven Anna van Boudewijn No.480.w.4 300
T.J. & M.T. Preeger No.481.w.4 800
Samuel van Isaac van Labadie No.482.w.4 800
huis ontbreekt No.483.w.4 0
F.L. van der Stede No.484.w.4 0
Frans Beudeker No.485.w.4 1500
huis ontbreekt No.486.w.4 0
Francina Louisa van Albrecht No.487.w.4 250
Juliana & Catharina van Osee No.488.w.4 400
H.B. Jones No.489.w.4 500
H.J. Pero No.490.w.4 300
J.F. Haaris No.491.w.4 300
huis ontbreekt