Adres in Paramaribo

door dr. Henk Muntjewerff, Breda.

 

De verschillende manieren, in de Surinaamse kranten en archieven, om een huis en erf in Paramaribo aan te duiden zijn:

 

naam van het huis (oso)

komt bijna niet voor, en dan vooral bij de combé's.

Ruim Zigt, gelegen aan de Viottebrugstraat (1816), Ruimzigt was een tuin.

Erf met gebouwen aan de Soldatenstraat, op de hoek van de Viottebrug, genaamt Landzigt. (1814)

Huis en erf, genaamd de Zeven Provinties, verdeeld in 8 kamers, Wagenwegstraat (1818)naam van het erf (djari)

Akappoe djari, Graven- of Soldatenstraat B.54 (1838)

Wolfoe djari, Oranjestraat (1911)

Popki djari, Zwartenhovenbrugstraat E.243 (1913)

Kaaiman Djari, Combé no.244 (1919)Straatnaam

Saramaccastraat

 

Straatnaam en eigenaar/bewoner

Saramaccastraat, aankomende S.J. Gomperts (1816)Straatnaam en buren

Saramaccastraat, tussen het huis en erf van Wildeboer en Co en 's Lands Kreek (1817)Straatnaam en buurt

Steenbakkersgracht op de hoek van de nieuwe uitleg of Kauknie genaamd (1808)

aan de Domine Creecq of zogenaamde Kauw Knie, bekend onder no.17 (1804)

aan de Hooge straat of zogenaamde Kau Knie, bekend onder no.49 (1809)

het erff aan zoogenaamde Kau Knie, in de Hooge straat, onder no.89, 4d wijk. (1814)

Kau Knie (t/m 1828), Kauw Knie (t/m 1825), Kauwknie (t/m 1841), Kauknie (t/m 1847)

Voorstad Zeelandia = Combé

aan de Nieuwen Uitleg of zogenaamde Bohm Knie (1817)Straatnaam en perceelno.

Uitgifte nummer op de generale schetskaart.

Huis en erf, Voorstad Zeelandia, aan de Nepveu Gragt, bekend op de schetskaart no.101 (1816)Straatnaam en wijkno.

Meest voorkomende variant tot 1817.

het erff no.413 met de daaropstaande gebouwen gelegen in de Rust en Vredestraat (1783)

huis en erf, Zwartenhovenbrugstraat, bekend onder no.380 (1808)

huis en erf, Graave straat no.8 (1816)

huis en erf, Zwartenhovenbrugstraat, bekend onder no.342 (1816)Straatnaam met wijkcijfer en wijkno.

Vanaf invoering in 1782, komt ook voor zonder straatnaam.

Erf in de Joode Breed straat, tusschen (…), bekend onder no.122, Derde wijk (1792)

Jodenbreestraat 4 de wijk no.20 ; no.20 / 4e wijk

vierde wijk no.58 (grootboek 1788-1816)

bekend onder no.414 in de vierde wijk (1792) [Rust en Vredestraat]

Vierde wijk no. 418 ; 4/wijk no.418 ; 4/w no.418 en soms alleen maar no.418. (kasboek Gemene Weide, 1807-1816)

huis en erf, Steenbakkersstraat, bekend onder no.264, vierde wijk (1808)

huis en erf, Maagdenstraat, bekend onder no.97, 3d wijk. (1814)Straatnaam met perceel-letter en perceelno, wijkcijfer

Na 1782 bebouwde percelen.

nieuw betimmerd huis (…) aan de Waterkant, tusschen (…), bekend op de wijklijst onder La. FFF, no.56 (1808)

Hooge Rust en Vredestraat bekend onder de letter Y.Y.Y. no.74 (1808)

huis en erf, Grote Hofstraat La. U, 4de wijk, no.20 (1814)

La. ZZZZ no.100 4/w (kasboek Gemene Weide, 1807-1816)

huis en erf, Zwartenhovenbrugstraat La.KKK no.182 4e wijk (mei 1817)Straatnaam en perceel-letter, wijkcijfer

La. BBBB

Watermolenstraat, bekend onder de letters Q.Q.Q.Q. (1808)

Saramacca of Pontewerf straten, bevoren bekend geweest onder La. R.R. Vierde wijk, doch thans onder La.D no.499 (1819)Straatnaam met wijkletter en wijkno

In 1817 vond een hernummering plaats.

eerste = A, tweede = B, derde = C, vierde = D

Huis en erf op de hoek van de Dominé straat en Heiligeweg vroeger bekend onder La C no.10, nu no.14 (1832)

Knuffelsgragt, bekend onder no.153, La.B (1818)

Kerkstraat, bekend onder La.B no.173 (1818), dit wordt vanaf eind januari 1819 de norm:

Saramaccastraat La.D no.537 (1819)Wijkla en wijkno.

La.D no.20 (grootboek 1817-1822)

 

Wijkla en wijkno en bis

La.D no.20 a (vanaf 1823 ?)Oude en Nieuwe wijk

vanaf 1837 nieuwe wijkindeling

Watermolenstraat, vroeger bekend onder La.A no.127 , thans onder La.A no.184  (1838)

Waterkant, Nieuwe wijk La.A no.101 en Oude wijk La.A no.56 (1838)

 

Straatnaam en huisno.

BR of no. sinds 1921